Posílání a čtení emailů telnetem.

Při nastavování poštovních služeb na serveru se hodí ručně ověřit funkčnost, jednoduchý postup který je zde uveden často plně postačuje.

telnet service.sh.cvut.cz smtp

Server odpoví:

Trying 147.32.127.214...
Connected to service.sh.cvut.cz.
Escape character is '^]'.
220 service.sh.cvut.cz Silicon Hill 1st MX

Pozdravíme 🙂

EHLO service.sh.cvut.cz

Server nám odpoví

250-service.sh.cvut.cz
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250 8BITMIME

Začneme se psaním emailu, nejdřívod koho:

MAIL From: emailova@adresa.tld

a server odpoví

250 Ok

Příjemce:

RCPT To: emailova@adresa.tld

Server odpovi:

250 Ok

Chceme psát zprávu

DATA

A server vrátí:

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>

no a ted můžem psát zprávu. Zpráva se odesílá napsáním tečky na samotném řádku.

Ahoj jak se mas?
Tohle je email poslany z telnetu.
.

Pokud se podařilo zprávu zpracovat, vrátí server něco jako:

250 Ok: queued as 1294A1B8BFD

Takže můžeme skončit…

QUIT

Položky hlavičky

From:
Adresa odesilatele
To:
Adresa příjemce
Cc:
Adresa, kam se zasílá kopie, lze napsat více adres oddělených čárkou.
Bcc:
Skrytá kopie, stejné jako Cc:, ale není vidět v hlavičce emailu po doručení.
Reply-To:
Adresa na kterou má jít odpověď na tento email.
Subject:
jasny, ne?
Sender:
Určuje odesilatele zprávy pokud je jiný než From:

Čtení emailů z POP3 přez telnet

Čtení emailů z telnetu sice moc často nevyužijete, ale když je nějaký problém (veliká zpráva v mailboxu a Vy na modemu…) tak pomůže.

Základní příkazy

  • USER xxx – zvolíme mailbox uživatele xxx
  • PASS xxx – zadáme heslo pro přístup k mailboxu
  • LIST – vypíšeme zprávy
  • RETR x – vypíše zprávy číslo x nakonzoli
  • TOP X Y – vypíše y řádků ze zprávy číslo x na konzoli
  • DELE x – označí zprávu číslo x jako smazanou
  • RSET – odznačí všechny zprávy označené jako smazané
  • QUIT – smaže všechny označené zprávy a skončí

$ telnet tsunami.sh.cvut.cz pop3
Trying 147.32.119.186...
Connected to tsunami.sh.cvut.cz.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
USER tsunami
+OK Password required.
PASS heslo
+OK logged in.
LIST
+OK POP3 clients that break here, they violate STD53.
1 2456
2 3573
3 3241
4 1298
.
RETR 1
+OK 2456 octets follow.
Return-Path: ...
.....
.....
vypise se emailova zprava
.
QUIT