Výtah z mého ~/.vimrc

Soupis pro někoho možná zajímavých voleb v konfiguračním souboru editoru vim.

gVim: nastavení fontu

Starý způsob nastavení fontu:

set guifont=-monotype-courier\ new-medium-r-normal-*-18--*-*-m-*-iso8859-2

nový způsob nastavení fotu pro gVim (GTK2):
set gfn=Courier\ New\ 18

Předdefinovaná šířka textu

Pro všechny soubory bude šířka neomezená

autocmd BufRead *.* set textwidth=0


Pro *.txt a *.tex nastavim šířku 78 znaků

autocmd BufRead *.tex,*.txt set textwidth=78

Šablona při vytváření souboru

Při vytváření nového souboru se použije šablona

autocmd BufNewFile *.php r ~/.vim/empty.php

autocmd BufNewFile *.html r ~/.vim/empty.html
autocmd BufNewFile *.tex r ~/.vim/empty.tex

Kontrola pravopisu

Na kontrolu pravopisu používám ispell:
kontrola pravopisu

command Spell source `$HOME/.vim/vimspell.sh %`

command NoSpell syntax clear SpellErrors

po stisku F9 se přidá slovo na kterém je kurzor do slovníku

noremap <F9> :execute '!echo <cword> >> $HOME/.ispell_czech' \| Spell<CR><CR>

skript $HOME/.vim/vimspell.sh:

#!/bin/sh

INFILE=$1
OUTFILE=`mktemp ${TMPDIR:-/tmp}/vimspell.sh.XXXXXX`
[ -z "$OUTFILE" ] && exit 1

ispell -l -d czech < $INFILE | sort -u | \
awk ' BEGIN { printf "if hlexists(\"SpellErrors\")\n \
syntax clear SpellErrors\nendif\nsyntax case match\n" ; }\
{ printf "syntax match SpellErrors \"\\<%s\\>\"\n", $0 ; }\
END { printf "highlight link SpellErrors ErrorMsg\n\n" ; } '\

> $OUTFILE\
echo "!\\rm $OUTFILE" >> $OUTFILE

echo $OUTFILE

Nastavení skládní


"skladani
set foldmethod=indent
set foldopen=all
set foldclose=all
"set foldcolumn=5
set nofoldenable

"rozbaleni foldu
command Roz write | set nofoldenable

noremap <F7> :set nofoldenable<CR>
"zabaleni foldu
command Zab write | set foldenable
noremap <F8> :set foldenable<CR>

"menu pro nastaveni rozbalene urovne foldu
nmenu Fold.Zabal :set foldenable<CR>
nmenu Fold.Rozbal :set nofoldenable<CR>
nmenu Fold.0 :set foldlevel=0<CR>
nmenu Fold.1 :set foldlevel=1<CR>
nmenu Fold.2 :set foldlevel=2<CR>

nmenu Fold.3 :set foldlevel=3<CR>
nmenu Fold.4 :set foldlevel=4<CR>
nmenu Fold.5 :set foldlevel=5<CR>
nmenu Fold.6 :set foldlevel=6<CR>
nmenu Fold.7 :set foldlevel=7<CR>
nmenu Fold.8 :set foldlevel=8<CR>

gVim: menu pro převod češtiny


"Menu pro prevod kodovani cestiny a koncu radek
nmenu Čeština.pravopis\ ON :Spell<CR>
nmenu Čeština.pravopis\ OFF :NoSpell<CR>
nmenu Čeština.cp1250->iso8859-2 :1,$!cstocs 1250 il2<CR>

nmenu Čeština.iso8859-2->cp1250 :1,$!cstocs il2 1250<CR>
nmenu Čeština.dos2unix :set fileformat=unix<CR>
nmenu Čeština.unix2dos :set fileformat=dos<CR>
nmenu Čeština.\^M :%s:^M::<CR>

Zvýraznění v mailu


" Mail colours
"hi mailHeaderKey links to Type
"hi mailSubject links to String
hi mailHeader ctermfg=brown
"hi mailEmail links to Special
hi mailSignature ctermfg=darkblue
hi mailQuoted1 ctermfg=darkgreen
hi mailQuoted2 ctermfg=darkcyan

hi mailQuoted3 ctermfg=darkgreen
hi mailQuoted4 ctermfg=darkcyan
hi mailQuoted5 ctermfg=darkgreen
hi mailQuoted6 ctermfg=darkcyan