Solaris Volume Manager (Solstice DiskSuite)

Solaris Volume Manager, dříve nazývaný Solstice DiskSuite (SDS), je dodáván spolu s operačním systémem Solaris od verze 8. Je standardním nástrojem pro tvorbu soft RAIDu typu 1 a 0 (mirror a stripe), také umí rozdělit stávající diskový oddíl na menší oddíly (soft partitioning)

Soft Partitioning

Pro jemnější rozdělení diskového oddílu je třeba Solstice DiskSuite verze 4.21 a aplikovaný patch 108693-06.

Postup pro soft oddíly:

 • Zinicializujeme metadb na slice 3 a 4:
 • metadb -a -f /dev/dsk/c1t0d0s3
 • metadb -a /dev/dsk/c1t0d0s4
 • Na slice 0 vyrobíme 2 soft oddíly (d10 velikost 1024MB a d11 velikost 2048MB):
  • metainit d10 -p /dev/dsk/c1t0d0s0 1024mb
  • metainit d11 -p /dev/dsk/c1t0d0s0 2048mb
 • Vyrobíme filesystem:
  • newfs /dev/md/dsk/d10
  • newfs /dev/md/dsk/d11
 • Přidáme záznam do /etc/vfstab
  • echo “/dev/md/dsk/d10 /dev/md/rdsk/d10 /data1 ufs 1 yes logging” >> /etc/vfstab
  • echo “/dev/md/dsk/d11 /dev/md/rdsk/d11 /data2 ufs 1 yes logging” >> /etc/vfstab