Linux jako RS232 konzole

V práci se potřebuji připojovat k SUNovským mašinkám a jině verbeži přes sériový port, protože nemám na notebooku seriový port od výrobce, musel jsem použít redukci USB-RS232. Redukci jsem kupoval na posledni chvíli a vůbec jsem netušil jaký chip na sobě má. Měl jsem štěstí, je na ní FTDI. Pro její funkci v Linuxu 2.6 je potřeba modul ftdi_sio.

Výpis dmesg po natažení modulu do jádra:

drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI SIO
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI 8U232AM Compatible
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI FT232BM Compatible
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for USB-UIRT Infrared Tranceiver
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Home-Electronics TIRA-1 IR Transceiver
usbcore: registered new driver ftdi_sio
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.0:USB FTDI Serial Converters Driver

Po zasunutí redukce do USB se v dmesg objeví tento výpis:

uhci_hcd 0000:00:1d.1: port 2 portsc 0093
hub 2-0:1.0: port 2, status 0101, change 0001, 12 Mb/s
hub 2-0:1.0: debounce: port 2: delay 100ms stable 4 status 0x101
usb 2-2: new full speed USB device using address 3
usb 2-2: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-2: default language 0x0409
usb 2-2: Product: USB <-> Serial
usb 2-2: Manufacturer: FTDI
usb 2-2: hotplug
usb 2-2: adding 2-2:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-2:1.0: hotplug
usbserial 2-2:1.0: usb_probe_interface
usbserial 2-2:1.0: usb_probe_interface - got id
usbserial 2-2:1.0: FTDI FT232BM Compatible converter detected
usb 2-2: FTDI FT232BM Compatible converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)

Redukce je také vidět ve výpisu lsusb:

Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      0 Interface
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x0403 Future Technology Devices
 idProduct     0x6001 
 bcdDevice      4.00
 iManufacturer      1 FTDI
 iProduct        2 USB <-> Serial
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      32
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0x80
  MaxPower        90mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
   iInterface       2 USB <-> Serial
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        none
    wMaxPacketSize     64
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        none
    wMaxPacketSize     64
    bInterval        0
 Language IDs: (length=4)
   0409 English(US)

Komunikační program

Pro komunikaci po sériovém portu používám program minicom. Umístění konfiguračních souborů minicomu se liší v závislosti na distribuci Linuxu. Ve Slackware je to /etc/minirc.dfl v Debianu je to v adresáři /etc/minicom. Mé nastavení pro připojení přez redukci na USB je takovéto:

pr port       /dev/ttyUSB0
pu baudrate     38400
pu bits       8
pu parity      N
pu stopbits     1
pu minit
pu mreset
pu backspace    DEL
pu rtscts      No

Comments are closed.