Identity Manager – Lokalizace

Sun Java System Identity Manager umožňuje plnou lokalizaci do češtiny. Lokalizační soubor zatím není veřejně dostupný, ale je možné si ho snadno vytvořit.

Nejprve je třeba zapnout podporu pro lokalizaci, to se provede v souboru $WSHOME/config/Waveset.properties zápisem Internationalization.enabled=true

Souboru s anglickými texty, který si později upravíme pro češtinu, získéme ze souboru idmcommon.jar, který je součástí instalace IDM.

Jednou možností jak soubor WPMessages.properties získat je pomocí utility jar.

jar xf /opt/tomcat/webapps/idm/WEB-INF/lib/idmcommon.jar \
com/waveset/msgcat/WPMessages.properties

Po spuštění tohoto příkazu bude vytvořena adresářová struktura com/waveset/msgcat/ a v ní soubor WPMessages.properties

Tento soubor přejmenujte na WPMessages_xx_XX.properties-pracovni kde xx_XX je kód jazyka. Pro češtinu je to cs_CZ (tedy budeme mít soubor WPMessages_cs_CZ.properties-pracovni).

Přeložte řetězce v tomto souboru do češtiny. Nemusíte ho samozřejmě překládat celý, ale jen to co potřebujete.

Aby bylo možné soubor přidat do Identity Manageru musíte ho překódovat tak aby obsahoval jen ascii znaky, což se provede programem native2ascci, který je součástí JDK.

native2ascii -encoding utf8 WPMessages_cs_CZ.properties-pracovni \
WPMessages_cs_CZ.properties

Používám kódování utf8, ale pokud používáte cp1250 (windows) tak musíte změnit hodnotu parametru -encoding.

Vytvořený soubor WPMessages_cs_CZ.properties zkopírujte k Identity Manageru do adresáře $WSHOME/WEB-INF/classes/com/waveset/msgcat/

Nyní je třeba znovu inicializovat konfiguraci z .properties souborů a to se provede buď z administračního rozhraní na stránce System Settings (debug – https://server/idm/debug/session.jsp) kliknutím na “Reload Properties” nebo restartem aplikačního serveru.

Zkuste se přihlásit, pokud se vám nezobrazí v češtině, nemáte ji pravděpodobně v browseru jako implicitní. Můžete pak zadat parametry ?lang=cs&cntry=CZ do URL, které si vynutí konkrétní jazyk.

Pokud chcete dát možnot uživateli aby si vybral jaký jazyk chce používat v systému, je možné zobrazit na login stránce v hlavičce odkazy pro výběr.

Naimportujte do IDM následující XML, které přidá odkazy na angličtinu a češtinu. Import se provede v administrátorském rozhraní v záložce “Configure→Import Exchange File”. Pořadí zápisu jazyků v importovaném XML souboru ovlivňuje i pořadí při zobrazení na webu.

< ?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE Waveset PUBLIC 'waveset.dtd' 'waveset.dtd'>
<Waveset>
<ImportCommand class='com.waveset.session.SystemConfigurationUpdater'>
<Object>
 <Attribute name='LoadedLanguages'>
  <List>
  <Object name='en_US'>
   <Attribute name='lang' value='en'/>
   <Attribute name='cntry' value='US'/>
  </Object>
  <Object name='cs_CZ'>
   <Attribute name='lang' value='cs'/>
   <Attribute name='cntry' value='CZ'/>
  </Object>
  </List>
 </Attribute>
</Object>
</ImportCommand>
</Waveset>