Identity Manager – reset zapomenutého hesla

Aby mohl uživatel požít kontrolní otázky pro reset hesla, je třeba to povolit v bezpečností politice “Security→ Default Lighthouse Account Policy”, v sekci “Secondary Authentication Policy Options” je třeba zaškrtnout “Allow User Supplied Questions” případně ponastavit další parametry. Když uživatel využije možnosti příhlašení pomocí kontrolní otázky, automaticky bude požádán o reset hesla.

Pokud chcete reset hesla obejít je třeba v BPE nastavit “Configuration:System Configuration→ui→web→(admin|user)→questionLogin→bypassChangePassword” na true.