Nokia E50, O2 a GPRS

Konfigurace systému pro připojení na Internet přes GPRS na Nokii E50 s využitím pppd.

Nastavení modrého zubu:

vodik:~# cat /etc/bluetooth/rfcomm.conf
rfcomm0 {
    bind yes;
    device 00:18:8D:66:C2:B2;
    channel 2;
    comment "Nokia E50";
}

Konfigurace pppd a chat:

vodik:~# cat /etc/ppp/peers/gprs
/dev/rfcomm0 115200
crtscts
nodetach
noauth
connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/gprs-on'
noipdefault
local
novj
novjccomp
nobsdcomp
disconnect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/gprs-off'
defaultroute
usepeerdns
lock
debug
vodik:~# cat /etc/ppp/peers/gprs-on
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT "NO CARRIER"
ABORT VOICE
ABORT "NO DIALTONE"
""
'\rATZ' OK
ATX1 OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK
"ATD*99***1#" CONNECT
vodik:~# cat /etc/ppp/peers/gprs-off
"" "\K"
"" "+++ath"

Připojení:

vodik:~# pppd call gprs

Odpojení: zabití pppd

XFS: Defragmentace

Souborový systém, který velmi často zaplňuji skoro po okraj, asi docela trpí a nějakou tu údržbu by si zasloužil. Pouštím z něj několik virtuálních mašin ve vmware, každou chvíli vytvářím nové a staré mažu.

Velmi často se setkávám s tvrzením, že v Linuxu není třeba defragmentovat souborový systém, že se FS stará sám o optimální uložení dat, ale autoři XFS mají asi jiný názor. Delší dobu používám XFS, který nástroj na defragmentaci nabízí.

Na počítači mám Debian stable, nástroje (nejen) na defragmentaci XFS jsou v balíčku xfsprogs (program xfs_db) a xfsdump (program xfs_fsr).

Defragmentace probíhá na připojeném systému za plného běhu operačního systému.

Jak hodně je fragmentován souborový systém zjistíte pomocí nástroje xfs_db:

vodik:~# xfs_db -r /dev/sda4 
xfs_db> frag
actual 192628, ideal 156918, fragmentation factor 18.54%
xfs_db> 

Vlastní defragmentaci proveďte nástrojem xfs_fsr:

vodik:~# xfs_fsr -v /dev/sda4
/home start inode=0
ino=70199
extents before:5 after:3 DONE ino=70199
ino=70200
ino=70200 already fully defragmented.
ino=95661
...