Nokia E50 – synchronizace dat mezi telefonem a počítačem v Linuxu

Nokia E50 umožňuje synchronizaci kalendáře, kontkatů a poznámek s počítačem přes SyncML. Synchronizaci provádím přes Bluetooth.

Použitý sw pro synchronizaci

msynctool

[tsunami@vodik]$ msynctool – version
This is msynctool version "0.22"
using OpenSync version "0.22"

pluginy

 • libopensync-plugin-evolution2 – pro synchronizaci s Evolution
 • libopensync-plugin-file – pro synchronizaci se soubory na disku
 • libopensync-plugin-jescs – pro synchronizaci se Sun Java Enterprise System
 • libopensync-plugin-kdepim – pro synchronizaci s prostředím KDE (kaddressbook, korganizer, knotes)
 • libopensync-plugin-ldap
 • libopensync-plugin-sunbird – pro synchronizaci kalendáře od Mozilly (jak v Thunderbirdu tak sólo Sunbird, i přes WebDAV)
 • libopensync-plugin-syncml – pro synchronizaci se zařízením komunikujícím pomocí SyncML

Konfigurace

Nejprve se přesvěčte o tom jaké máte nainstalované pluginy:

[tsunami@vodik]$ msynctool – listplugins
Available plugins:
file-sync
jescs-sync
kdepim-sync
ldap-sync
sunbird-sync
syncml-http-server
syncml-obex-client
evo2-sync

Vytvoříme skupinu pro synchronizaci telefonu – msynctool může synchronizobat všechno co má plugin navzájem mezi sebou, proto se vytvářejí různé synchronizační skupiny:

msynctool – addgroup nokia

Do synchronizační skupiny přidáme telefon:

msynctool – addmember nokia syncml-obex-client

Dále tam přidáme například nástroje z KDE:

msynctool – addmember nokia kdepim-sync

Zkonfigurujeme připojení telefonu:

msynctool – configure nokia 1

Tímto příkazem vám otevře editor konfigurační xml soubor, který upravíte do následující podoby, pro Nokii E50 ve výchozí konfiguraci by mělo stačit upravit adresu:

<?xml version="1.0"?>
<config>
 <! – (Only for bluetooth) The bluetooth address if the bluetooth mode is selected -->
 <bluetooth_address>00:19:4D:53:D1:11
 
 <! – (Only for bluetooth) The bluetooth channel to use.
  `sdptool browse $MAC` to search for the correct channel -->
 <bluetooth_channel>10
 
 <! – (Only for USB) The usb interface number of the SYNCML-SYNC target.
  use syncml-obex-client -u (you will need access to the USB raw device) to find it. -->
 <interface>0
 
 <! – The string that the plugin will use to identify itself.
  Some devices need a special string here. -->
 <identifier>PC Suite
 
 <! – The syncml version to use: 0 for 1.0, 1 for 1.1 and 2 for 1.2 -->
 <version>1
 
 <! – if the plugin should use wbxml -->
 <wbxml>1
 
 <! – The username to use. Leave empty to not require a username -->
 <username>
 
 <! – the password for the username -->
 <password>
 
 <! – sets the connection type to use. 5 means obex over usb, 2 means obex over bluetooth -->
 <type>2
 
 <! – If wbxml is enabled, defines wether the wbxml should use string tables -->
 <usestringtable>1
 
 <! – Never send ADD command, but send REPLACE (not needed normally) -->
 <onlyreplace>0

 <! – Workaround around for mobile phones which only use local timestamps and _no_ UTC timestamps! -->
 <onlyLocaltime>0
 
 <! – Sets the maximum allowed size in bytes of incoming messages (some device need this option set).
  Example: 10000 -->
 <recvLimit>0
 
 <maxObjSize>0
 
 <! – The name of the contacts db. Must be the same as the phones sends -->
 <contact_db>Contacts
 
 <! – The name of the calendar db. Must be the same as the phones sends -->
 <calendar_db>Calendar
 
 <! – The name of the note db. Must be the same as the phones sends -->
 <note_db>Notes
</config>

Ve skutečnosti to je soubor ~/.opensync/group1/1/syncml-obex-client.conf a můžete ho editovat libovolným textovým editorem.

Synchronizace se pak spouští příkazem:

msynctool – sync nokia

Problémy na které jsem narazil

Mám vše správně nastavené, ale synchronizace nefunguje

Zkuste do telefonu nahrát poslední dostupnou verzi firmware. Když jsme měl v telefonu šestkovou řadu firmware, tak mi synchronizace nefungovala, po upgrade na poslední dostupný (nějaká sedmičková verze) to funguje.

Problém se synchronizací kalendáře

Jako kalendář používám Sunbird od Mozilly, mám v něm docela dost údajů a synchronizace se s telefonem nepodařila kvůli nějakému time-outu. Msynctool stáhl ze všech připojených zdrojů údaje, ale jejich kontrola mu trvala tak dloho, že vypršel timeout pro propojení s telefonem. Spojení s telefonem se rozpadlo a synchronizace se nezdařila.

Řešení zatím neznám 🙁

Comments are closed.