První malování za námi

Konečně jsou hotová okna – v průběhu minulého týdne a o víkendu přišel zedník a udělal kompletně obytné místnosti. Minulý víkend jsem oškrábal jeden pokoj, odvrtal hmoždinky a celkově ho připravil na malování.

Odřezání starých radiátorů a úklid

Dnešní práce byly ve znamení úklidu – naplnili jsme kontejner bordelem a připravili ho k odovozu. V pondělí si pro něj přijedou, jsem zvědav kolik budu platit. Vybourali jsme sádrokartonovou příčku mezi obývákem a kuchyní.

Nová okna

Po víkendovém úklidu zahrady přišla na řadu okna. Původní okna byla v šíleném stavu. Vypadá to, že se za 30 let nikdo nepokusil ani o náznak údržby. Na západní straně byla totálně shnilá a zatékalo jimi. Aby to předchozí majitel vyřešil, tak je sešrouboval vruty dohromady a/nebo zastříkal montážní pěnou.