Nová okna

Po víkendovém úklidu zahrady přišla na řadu okna. Původní okna byla v šíleném stavu. Vypadá to, že se za 30 let nikdo nepokusil ani o náznak údržby. Na západní straně byla totálně shnilá a zatékalo jimi. Aby to předchozí majitel vyřešil, tak je sešrouboval vruty dohromady a/nebo zastříkal montážní pěnou.