Debordelizace hotova

Minulou sobotu jsem konečně dokončil debordelizaci. Poslední sobotu v měsíci je v Kouřimi otevřený sběrný dvůr kam je možné vyhodit skoro vše mimo nebezpečného odpadu jako jsou baterie, ředidla apod. Za odpad se nic neplatí.