Tahák na CVS

Článků o CVS bylo na českém internetu napsané dostatečné množství, takže tady nečekejte nějaké sáhodlouhé pojednání nebo manuál k CVS. Je to jen souhrn základních příkazů, které jsou potřeba pro požívání CVS.

Jak se přihlásit k mému CVS?

linux, bash:

cvs -d :pserver:cvs@burdazd.sh.cvut.cz:/home/cvsroot login

nebo


export CVSROOT=:pserver:cvs@burdazd.sh.cvut.cz:/home/cvsroot
cvs login

Heslo není takže jen odbouchněte entrem.

Základní příkazy

repository

cvs -d/home/tsunami/cvsroot init

CVSROOT

Proměnnou CVSROOT nastavuju ve svém ~/.bash_profile pomocí příkazu export CVSROOT=/home/tsunami/cvsroot

import modulu

cvs -d/home/tsunami/cvsroot import -m"Initial import." test TSUNAMI INITIAL

 • -d/home/tsunami/cvsroot
 • lze vynechat, když máme nastavenou proměnnou CVSROOT
 • -m
 • log message
 • test
 • jméno modulu, který se vytvoří
 • TSUNAMI
 • značka výrobce 🙂
 • INITIAL
 • značka verze

získání z repository – checkout

cvs co test

 • co
 • také checkout, slouží k vydolování věcí z repository
 • test
 • jméno modulu, jehož poslední verzi chceme získat z repository

další volby

 • -A
 • převod souborů na jinou vývojovou větev, bez zadání -r… převede na aktuální větev(HEAD)
 • -P
 • nevytváří prázdné adresáře
 • -r
 • volí větev, bez zadání je zvolena hlavní(HEAD)
 • -D
 • volí datum, bez zadání se získá nejnovější verze

  datum se zadává třeba takhle: -D"2003-04-30 18:30:00"

 • -z3
 • komprese

uložení do repository – commit

cvs ci -m"Komentar k upravam"

 • ci
 • také commit, aktualizuje soubory v repository
 • -m
 • přidá komentář, když se nezadá, tak se spustí editor

zjištění změn v repository – update

cvs up test

 • up
 • take update, zjistí změny a zaktualizuje soubory

další volby

 • -APrD
 • stejné vlastnosti jako u checkout
 • -d
 • přinutí update aby akceptovalo i nové adresáře

status

cvs status test

další volby

 • -v
 • Vypíše informace o značkách a větvích.

Značka (tag)

cvs -f tag NAZEV_ZNACKY 'jmeno modulu_nebo_souboru'

Zámek

Zamknutí:
cvs -f admin -l 'soubor'

Odemknutí:
cvs -f admin -u 'soubor'