Připojení k Internetu pomocí CDMA modemu

K CDMA modemu jsem se dostal jako jeden z prvních, měl jsem štěstí a od začátku vše fungovalo. Nastavení zde popsané používám já a i mí kolegové v práci.

Jádro

V jádře je potřeba zapnout podporu por USB a pro USB modem (CONFIG_USB_ACM=m), modul cdc-acm pro jádro 2.6, v jádře 2.4 to je acm.
Dále potřebujete podopru pro ppp

pppd

Pro připojení na síť používám pppd z příkazového řádku.

/etc/ppp/peers/eurotel

hide-password
noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/eurotel_chat"
debug
/dev/ttyACM0
921600
defaultroute
noipdefault
user "VASE_MSISDN@etcz"

/etc/ppp/eurotel_chat

ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' ABORT VOICE ABORT 'NO DIALTONE'\
 ABORT 'NO DIAL TONE' ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED
# modeminit
'' ATZ
# ispnumber
OK-AT-OK "ATDT#777"
# ispconnect
CONNECT \d\c

/etc/ppp/chap-secrets

"VASE_MSISDN@etcz" * "VASE_HESLO"

Provoz

pppd call eurotel

Pokud máte nahozené nějaké další síťové rozhraní, je třeba nastavit defaultni routu (pomocí pppd je to volba replacedefaultroute) a pak jeste soubor /etc/resolv.conf (ten lze nastavit přímo z pppd pomocí volby usepeerdns) a jste na netu přez modem