Mailserver – Postfix, IMAP, Maildrop a MySQL


Září 2011: Novou verzi návodu najdete na BCVlogu: Mailserver – Postfix, Dovecot a MySQL.


Úvod

Když jsem si s kolegou začal zařizovat webhosting, zjistil jsem, že bez virtuálních uživatelů pro mailserver to nepůjde. Protože již delší dobu používám jako SMTP server postfix, tak jsem začal hledat vhodné řešení s jeho využitím. Popíšu tu řešení, které jsem si vybral. Postfix jako SMTP server, Courier-IMAP jako IMAP (IMAPs) a POP3 (POP3s) server a Courier-Maildrop pro třídění přijaté pošty, to vše využívající databázi MySQL pro vedení uživatelských účtů a autorizaci uživatelů. Všechna pošta se uchovává ve formátu Maildir. Nejprve jsem to rozeběhl na distribuci Slackware, ale protože mám na serveru Debian, tak jsem přemigroval svůj počítač na Debiana a všechny další věci, které zde budu popisovat se týkají jen a pouze Debiana (i když myslím, že pro Slackware jsou taky platný 🙂


“Changelog”

leden 2006 
    poznámky k RedHatu a jeho klonům
    přidány další postupy pro generování hesel pro uživatele
    změněna struktura databáze:
     přidány tabulky postfix_email a postfix_trash
     tabulce postfix_users přidány sloupečky
      bypass_... pro amavis (zatím tu není zapsán)
    přidán základ "uživatelského" manuálu

Reklama 🙂

Protože se mi v mailboxu schází čím dál tím víc dotazů na konfiguraci mailserveru s uživateli v MySQL a počet mých nekomerčních (i komerčních) instalací se pěkně rozrůstá, dovolím si malou reklamu :-).

Rozhodl jsem se nabízet konfiguraci mailserveru i za penízky. Pokud máte zájem o konfiguraci mailserveru, který obsahuje něco z následujích věcí, napište mi email a domluvíme se. Pracuji vzdáleně, ale pokud je potřeba mohu přijet i k vám. Mám živnostenský list, který pokrývá tuto činnost, takže vystavím doklad. Mailserver nainstaluji na většinu běžně používaných distribucí (Debian, Mandrake, Red Hat a jeho kolny, SuSE, Gentoo a další…)

 • SMTP server, umožňuje odesílání pošty odkudkoliv po ověření uživatelským jménem a heslem
 • POP3/IMAP server, slouží pro přístup k poště
 • Quoty
 • Antivir
 • Antispam
 • Webmail
 • Vygenerování SSL certifikátů – všechny služby fungují i přes SSL, takže je zajišťen bezpečný přístup uživatelů
 • Podle přání nakonfiguju tak aby se uživatelské účty uchovávaly v databázi MySQL, LDAPu nebo klasicky v konfiguračních souborech na disku. Antivir a antispam umožňují povolení pouze pro konkrétní uživatele.
 • V případě nějakých “nestandardních” požadavků se nebojte napsat, určitě najdeme použitelné řešení.

Příprava všeho potřebného

 • Postfix je ke stažení na webu www.postfix.org, v Debianu stačí nainstalovat balíčky postfix (SMTP server), postfix-tls a postfix-mysql (Podpora MySQL v postfixu).
 • Spamassassin je v debiáních balíčcích, takže stačí apt-get install spamassassin
 • Courier-IMAP roste na sf.net/projects/courier/, pro Debiana potřebujeme balíčky courier-imap, courier-imap-ssl, courier-pop, courier-pop-ssl, courier-authmysql.
 • Courier-Maildrop lze stáhnout ze stránky sf.net/projects/courier/, Debianisti mě teď asi moc rádi mít nebudou, ale je ho potřeba zkompilovat, protože debiání balíček nepodporuje MySQL. Zda maildrop podporuje MySQL zjistíte spuštěním s parametrem -v:
  tsunami:~# maildrop -v
  maildrop 1.6.3 Copyright 1998-2003 Double Precision, Inc.
  GDBM extensions enabled.
  Maildir quota extension enabled.
  Virtual user database via MySQL extension enabled.
  This program is distributed under the terms of the GNU General Public
  License. See COPYING for additional information.
  
 • MySQL databázi stáhnete (překvapivě) na stránce www.mysql.com, v Debianu jsou to balíčky mysql-server, mysql-client, mysql-common (a pro méně zdatné nebo pohodlné adminy také phpmyadmin), také potrřebujete balíček libmysqlclient-dev, bez kterého nezkompilujete maildrop.
 • Apache + php – apache se nachází na www.apache.org a php na www.php.net, pro debiana je snad instalace jasná 🙂

Jediný skutečný uživatel který bude v systému potřeba je virtual, ktery bude ve skupině virtual, jeho UID bude 5000 a GID skupiny virtual bude také 5000. Domácí adresář tohoto uživatele je /home/virtual a práva na ten adresář nastavíme pomocí chmod 700 /home/virtual

Příprava SW pro RHEL/CentOS

Pokud se rozhodnete instalovat mailserver na nějakém Red Hatu nebo z něj odvozeném systému, tak se vám asi bude hodit následující popis.

Zdroje pro YUM

Do konfigurace YUMu je potřeba přidat Dagův repozitář:

$ cat > /etc/yum.repos.d/dag.repo <<<"
[dag]
name=Dag-RHEL-Yum
baseurl=http://dag.linux.iastate.edu/dag/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
http://www.mirrorservice.org/sites/apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
http://mirrors.ircam.fr/pub/dag/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
enabled=1
gpgcheck=1
includepkgs=clamav clamav-devel clamav-db unrar amavisd-new nomarch arc lzop unarj \
ripole freeze cabextract zoo lzo perl-Convert-UU perl-Unix-Syslog unarj \
perl-TimeDate perl-Net-Server perl-MailTools perl-MIME-tools \
perl-IO-stringy perl-Convert-UUlib perl-Convert-TNEF perl-Convert-BinHex \
perl-Config-IniFiles perl-Compress-Zlib perl-CPANPLUS perl-BerkeleyDB \
perl-Archive-Zip perl-Archive-Tar
"

Nainstalovaný SW z repozitářů YUMu

cyrus-sasl
cyrus-sasl-devel
cyrus-sasl-md5
mysqlclient10
mysqlclient10-devel
expect
mysql-devel
mysql
gamin-devel
pcre
pcre-devel
spamassassin
procmail
clamav
clamav-db
perl-Date-Calc
perl-Bit-Vector
perl-DBD-MySQL
pam_mysql

Nainstalovaný SW z vlastních balíčků

courier-authlib
courier-authlib-userdb
courier-authlib-pipe
courier-authlib-mysql
courier-authlib-pipe
courier-authlib-mysql
courier-authlib-devel
courier-imap
maildrop-devel
maildrop-man
maildrop
postfix

Návod na kompilaci courieru je na jeho domácí stránce. Pro courier-imap a courier-authlib jsem si upravoval spec soubory, vykopal jsem z nich závislosti na postgresql(nebo tak něco, je to delší doba co jsem to dělal, až to budu dělat znova, tak si to pořádně zapíšu:-)). Soubory ke stažení: courier-imap.spec, courier-authlib.spec. Postfix je potřeba překompilovat, protože ten dodávaný v RHEL/CentOSu neumí spolupracovat s MySQL databází. Upravený spec souboru si můžete stáhnout: postfix.spec


Nastavení programů

MySQL

Instalaci a základní nastavení databáze MySQL do svého systému snad zvládne každý a kdo ne, tak ať si najde howto třeba na www.google.com.

Vytvoření databáze

Vytvoříme si databázi třeba s názvem postfix a dame na ní právo select uzivateli postfix s heslem postfix, kterého budeme používat pro přístup k datům.
Přihlásíme se k mysql serveru jako uživatel s potřebnými právy

$ mysql -u root -p
Enter password:

mysql> use postfix

Database changed
mysql>

a začneme vytvářet potřebné tabulky:

-- Databáze: `postfix`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `maildrop_rules`
-- 

CREATE TABLE `maildrop_rules` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `user_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `no` int(11) default NULL,
 `pravidlo` enum('if') NOT NULL default 'if',
 `hlavicka_pravidlo` enum('X-Spam-Flag','From','To','Cc','Bcc','List-Post','List-Id',
'Delivered-To','(From|Cc|To)','X-Listname') default 'From',
 `hlavicka_hodnota` varchar(255) NOT NULL default '',
 `akce` enum('to') NOT NULL default 'to',
 `cil` varchar(255) NOT NULL default '',
 `active` enum('y','n') NOT NULL default 'n',
 `komentar` varchar(255) NOT NULL default '',
 `mail2web` enum('y','n') NOT NULL default 'n',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_access`
-- 

CREATE TABLE `postfix_access` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `source` varchar(128) NOT NULL default '',
 `access` varchar(128) NOT NULL default '',
 `type` enum('recipient','sender','client') NOT NULL default 'recipient',
 PRIMARY KEY (`id`), KEY `source` (`source`), KEY `type` (`type`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_alias`
-- 

CREATE TABLE `postfix_alias` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `alias` varchar(128) NOT NULL default '',
 `destination` varchar(128) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`), KEY `alias` (`alias`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_relocated`
-- 

CREATE TABLE `postfix_relocated` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `email` varchar(128) NOT NULL default '',
 `destination` varchar(128) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `email` (`email`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_transport`
-- 

CREATE TABLE `postfix_transport` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `domain` varchar(128) NOT NULL default '',
 `destination` enum('local:','virtual:','maildrop:') NOT NULL default 'local:',
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `domain` (`domain`),
 KEY `domain_2` (`domain`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_trash`
-- 

CREATE TABLE `postfix_trash` (
 `id` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `email` varchar(128) NOT NULL default '',
 `destination` varchar(128) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `email` (`email`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_users`
-- 

CREATE TABLE `postfix_users` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `email` varchar(128) NOT NULL default '',
 `crypt` varchar(128) NOT NULL default '',
 `clear` varchar(128) default NULL,
 `name` tinytext,
 `uid` int(11) unsigned NOT NULL default '5000',
 `gid` int(11) unsigned NOT NULL default '5000',
 `homedir` tinytext NOT NULL,
 `maildir` tinytext NOT NULL,
 `quota` tinytext,
 `access` enum('Y','N') NOT NULL default 'Y',
 `postfix` enum('Y','N') NOT NULL default 'Y',
 `spam_tag_level` int(11) default NULL,
 `spam_tag2_level` int(11) default NULL,
 `spam_kill_level` int(11) default NULL,
 `message_size_limit` bigint(20) default NULL,
 `bypass_virus_checks` enum('Y','N') default NULL,
 `bypass_header_checks` enum('Y','N') default NULL,
 `bypass_spam_checks` enum('Y','N') default NULL,
 `bypass_banned_checks` enum('Y','N') default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `email` (`email`), 
 KEY `email_2` (`email`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_virtual`
-- 

CREATE TABLE `postfix_virtual` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `email` varchar(128) NOT NULL default '',
 `destination` mediumtext NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `email` (`email`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Struktura tabulky `postfix_email`
-- 

CREATE TABLE `postfix_email` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `email` varchar(128) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `email` (`email`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

Kdyby se vám zdálo, že je v nějaké tabulce sloupeček navíc, případně je celá tabulka zbytečná, tak je to v pořádku 🙂 Jsou to pozůstatky z nějaké první verze howto. Funkčně to ničemu nevadí.

Popis tabulek

postfix_alias

Tabulka se používá pouze při lokálním doručování, neuplatní se pokud doručujete virtuálním uživatelům. Je to také jediná tabulka, která umožňuje přímo spouštět externí skripty.

postfix_alias
Sloupec Popis
id Není potřeba, je to jedinečný identifikátor
alias Alias, který chcete přesměrovat.
destination Cíl přesměrování. Může se použít jedna či více emailových adres(oddělené čárkou), soubor pro doručení do souboru, roura “|” pro spuštění příkazu a předání přez STDIN nebo lze použít :include:/file/name a email bude poslán na adresy uvedené v daném souboru.
postfix_relocated

Tato tabulka slouží pouze pro oznámení o tom, že na dané emailové adrese nelze uživatele zastihnout. Oznámí novou adresu kde se uživatel nachází.

postfix_relocated
Sloupec Popis
id Není potřeba, je to jedinečný identifikátor
email Originální emailová adresa.
destination Nová adresa. kde se uživatel nachází. Je také možné zadat unknown, když neznáme uživatelovu novou adresu.
postfix_transport

postfix_transport
Sloupec Popis
id Není potřeba, je to jedinečný identifikátor
domain Doména, pro kterou zpracovávám poštu.
destination Tato položka obsahuje cil doručení pro postfix. local: pro lokální doručování,maildrop: pro maily, které budou tříděny a virtual: pro přímé doručení virtuálním účtům. Lze použít i jiné cíly doručení, více viz man transport
postfix_users

postfix_users
Sloupec Popis
id Není potřeba, je to jedinečný identifikátor
email Email uživatel, zároveň slouží jako login pro imap/pop3
crypt Zašifrované heslo pro courier-imap a pop3, sifrovanou formu ziskame napriklad pomoci programu mkpasswd --hash=md5 heslo(jeden človíček měl problémy s tím, že mkpasswd připojovalo na konec vygenerovaného řetězce \n tak bacha na to), případně můžete použít i openssl passwd -1 nebo funkci crypt v php:crypt("foobar",'$1$blahblahg$')
name Jméno uživatele není důležité
uid The uid (User ID) of the vmail-user, that we are going to create. This is the only unix-user, that is needed for virtual-delivery, since there still must be some kind of ownership on the stored mails.
You can also create your local unix-users in this table, if you want to give them the possibility to use CRAM-MD5 challenging and maybe give them another password, than the one used for local access. The fun thing about Courier is, that it will check both this and the local password, so that the unix-user will be able to authentificate with both passwords, however CRAM-MD5 challenging can not be used on allready encryptet passwords.
gid GID virtuálního uživatele.
homedir Absolutní cesta k domácímu adresáři uživatele. V mém případě to je /home/virtual pro virtuální uživatele.
maildir Relativní cesta k maildiru. pro postfix je formát Maildir/ pro lokální uživatele. Používám formát domena.tld/user/. Cesta musí končit lomítkem, jinak by to nebyl maildir!
quota Quota pro postfix funguje pouze s mailboxem a ne s maildirem ktery tu používáme. Jestliže chceme použít quotu s maildirem, tak máme možnost zvolit maildrop (popíšu níž) nebo patch přímo pro postfix, který je na adrese http://web.onda.com.br/nadal/
access Povolení/zakázání imap, pop3 a smtp-auth
postfix Povolení/zakázání účtu pro postfix a maildrop.
antispam Povolení/zakázání spamassasina. Spamassasin se spouští jen přez maildrop a to ještě pro vybrané uživatele(výkon stroje je přeci jen limitován :-).
postfix_virtual

Tabulka slouží jako náhrada za /etc/aliases pro virtuální uživatele.

postfix_virtual
Sloupec Popis
id Není potřeba, je to jedinečný identifikátor
email Zde se píše alias pro cílovou adresu (políčko destination).
Formát:
“user@domena.tld” – vše co přijde na tuto adresu bude přeposláno na cílovou adresu (políčko destination)
“@domena.tld” – vše co přijde na tuto doménu se přepošle na na cílovou adresu (políčko destination)
destination Cíl přesměrovní v podobě jedné a více emailových adres (oddělují se čárkou)
postfix_trash
postfix_trash
Sloupec Popis
id Nění potřeba, je to jedinečný identifikátor
email Doména, pro kterou zapneme doménový koš. Zápis je ve tvaru @domena.tld, pokud chcete aby nějaká adresa z této doméney nekončila v doménovém koši, je třeba abyste ji uvedli v tabulce postfix_email
destination Cílová adresa, kam se přeposílá všechna pošta, která směřuje do doménového koše. Adresa může být z domény, pro kterou je nastavené doménový koš, hlavně je potřeba aby to byl existující uživatelský účet.
postfix_email
postfix_email
Sloupec Popis
id Nění potřeba, je to jedinečný identifikátor
email Emailová adresa, která je vyloučena z doménového koše a je doručovaná přímo do uživateli.
postfix_access
postfix_virtual
Sloupec Popis
id Není potřeba, je to jedinečný identifikátor
source If type is set as follows, this is what happens:

 • recipient
  – obsahuje domena.tld nebo uzivatel@domena.tld. Depending on your choice it allows discards either all mail that should go to “domain.top” or overrides other filters to allow mail from that domain. Zadání samostatné emailové adresy dělá to samé, ale jen pro ni.
 • sender
  – to samé jako recipient, ale platí pro adresu odesílatele.
 • client
  domena.tld – přiřadím na whitelist/blacklist všechny emaily z počítačů. které patří do této domény.
access Možné hodnoty: OK, REJECT nebo třeba 550 Too much spam in this world. kde 550 je číslo chyby a Too much a spam in this world. je slovní informace.
type Možné hodnoty: recipient, sender, client.

Postfix

Základní nastavení

Konfigurační soubory postfixu jsou v adresáři /etc/postfix (nebo také v /usr/local/etc/postfix).

master.cf

V souboru jsou potřeba následující řádky:

smtp inet n - - - - smtpd
virtual unix - n n - - virtual
main.cf

nastavíme schránky do formátu Maildir:

home_mailbox = Maildir/

Oznámíme postfixu kde má hledat potřebné tabulky:

alias_maps      = mysql:/etc/postfix/mysql-aliases.cf
relocated_maps    = mysql:/etc/postfix/mysql-relocated.cf
transport_maps    = mysql:/etc/postfix/mysql-transport.cf
virtual_maps     = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual.cf \
mysql:/etc/postfix/mysql-email.cf mysql:/etc/postfix/mysql-trash.cf

virual_maps má definovaných víc konfiguračních souborů, mysql-virtual.cf použijeme pro definici “aliasů” pro virtuální uživatele (náhrada za /etc/aliases), mysql-email.cf je důležitý pro doručování v případě, že máte definovaný doménový koš. Pokud je v tabulce postfix_email uveden email a zároveň je na danou doménu definován doménový koš, bude email doručen do uživatelovy schránky a ne do doménového koše. No a v mysql-trash.cf je definována tabulka pro doménové koše.

a nastavíme lokální doručování:

local_recipient_maps = $alias_maps $virtual_mailbox_maps unix:passwd.byname

Dále nastavení pro virtuální uživatele:

virtual_mailbox_base = /home/virtual
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-maps.cf
virtual_uid_maps   = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-uid.cf
virtual_gid_maps   = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-gid.cf
   
smtpd_recipient_restrictions = check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-recipient.cf,
                reject_unknown_sender_domain,
                permit_mynetworks,
                permit_sasl_authenticated,
                check_relay_domains,
                reject
   
mysql-aliases.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_alias
select_field = destination
where_field = alias
hosts    = 127.0.0.1
mysql-client.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_access
select_field = access
where_field = source
additional_conditions = and type = 'client'
hosts    = 127.0.0.1
mysql-recipient.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_access
select_field = access
where_field = source
additional_conditions = and type = 'recipient'
hosts    = 127.0.0.1
mysql-relocated.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_relocated
select_field = destination
where_field = email
hosts    = 127.0.0.1
mysql-sender.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_access
select_field = access
where_field = source
additional_conditions = and type = 'sender'
hosts    = 127.0.0.1
mysql-transport.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_transport
select_field = destination
where_field = domain
hosts    = 127.0.0.1
mysql-virtual.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_virtual
select_field = destination
where_field = email
hosts    = 127.0.0.1
mysql-virtual-maps.cf
user         = postfix
password       = postfix
dbname        = postfix
table         = postfix_users
select_field     = maildir
where_field      = email
additional_conditions = and postfix = 'y'
hosts         = 127.0.0.1
mysql-virtual-gid.cf
user         = postfix
password       = postfix
dbname        = postfix
table         = postfix_users
select_field     = gid
where_field      = email
additional_conditions = and postfix = 'y'
hosts         = 127.0.0.1
mysql-virtual-uid.cf
user         = postfix
password       = postfix
dbname        = postfix
table         = postfix_users
select_field     = uid
where_field      = email
additional_conditions = and postfix = 'y'
hosts         = 127.0.0.1
mysql-email.cf
user     = postfix
password   = postfix
dbname    = postfix
table    = postfix_email
select_field = email
where_field = email
hosts    = 127.0.0.1

SMTPs a AUTH

Nastavení tls pro postfix je celkem jednoduché, vytvoříme adresář /etc/postfix/ssl/ do kterého umístíme ssl certifikáty a upravíme soubor /etc/postfix/main.cf

Pro ověřování uživatelů použijeme SASL.

main.cf
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s 
tls_random_source = dev:/dev/urandom

smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = mail.domena.tld
broken_sasl_auth_clients = yes
Generování certifikátu

Vygenerujeme certifikáty, které potřebujeme. Provádíme jako uživatel root.

openssl genrsa -des3 -rand /etc/hosts -out smtpd.key 1024

<- zadejte heslo pro smtpd.key

chmod 600 smtpd.key
openssl req -new -key smtpd.key -out smtpd.csr

<- Zadejte heslo pro smtpd.key
<- Zkratka země (“CZ”)
<- Název státu (“Czech Republic”)
<- Město
<- Název organizace
<- FQDN (“mail.domena.tld”)
<- Emailova@adresa.tld
Další informace jsou volitelé

openssl x509 -req -days 3650 -in smtpd.csr -signkey smtpd.key -out smtpd.crt

<- zadejte heslo pro smtpd.key

openssl rsa -in smtpd.key -out smtpd.key.unencrypted

Zadejte heslo pro smtpd.key.

mv -f smtpd.key.unencrypted smtpd.key
openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem -out cacert.pem -days 3650

<- Zadejte heslo pro smtpd.key
<- Zkratka země (“CZ”)
<- Název státu (“Czech Republic”)
<- Město
<- Název organizace
<- FQDN (“mail.domena.tld”)
<- emailova@adresa.tld

SASL2

Pro ověření přihlášení uživatele při odesílání pošty přes SMTPs protkol použijeme stávající MySQL databázi. SASL2 nastavíme tak aby používal pam_mysql.

smtpd.conf

Nastavení SASL2 je v debianu v souboru /etc/postfix/sasl/smtpd.conf.

log_level: 3
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: PLAIN LOGIN
main.cf

Je potřeba trochu upravit main.cf:

smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject

smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,...
saslauthd

Pro saslauthd je třeba přidat pár parametrů (hlavně jde o -r, který způsobí, že se bude předávat celá emailová adresa a ne jen username), buď je můžete na tvrdo napsat do spouštěcího skriptu nebo je v Debianu můžete zadat do soubouru /etc/default/saslauthd:

START=yes
PARAMS="-r -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd"
MECHANISMS="pam"

Adresář /var/spool/postfix/var/run/saslauthd si vytvořte, protože zřejmě nebude existovat. Během hraní si s saslauth jsem si ještě udělal symlink ln -s /var/spool/postfix/var/run/saslauthd /var/run/saslauthd.

/etc/pam.d/smtp

Konfigurace PAM knihovny je v souboru /etc/pam.d/smtp:

auth sufficient pam_mysql.so user=DBUZIVATEL passwd=DBHESLO host=localhost \
 db=postfix table=postfix_users usercolumn=email passwdcolumn=clear
auth sufficient pam_mysql.so user=DBUZIVATEL passwd=DBHESLO host=localhost \
 db=postfix table=postfix_users usercolumn=email passwdcolumn=crypt crypt=1 md5=y
auth required pam_deny.so

account sufficient pam_mysql.so user=DBUZIVATEL passwd=DBHESLO host=localhost \
 db=postfix table=postfix_users usercolumn=email passwdcolumn=crypt where=postfix=Y
account required pam_deny.so
     

Zalomení řádků v konfiguráku pamu zrušte, přidal jsem ho sem jen kvůli lepšímu formátování textu.

Řádek s passwdcolumn=clear můžete vynechat, mám ho tam z důvodu zpětné kompatibility s první verzí tohoto howto. Dřív jsem měl pro ověření SMTP heslo v plaintextu.

master.cf

Nutné úpravy v souboru master.cf, je potřeba povolit toto:

smtps inet n - n - - smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

Použití SMTPs a autorizace je velmi jednoduché, poštovním klientu si nastavte pro odchozí server (SMTP):

 • Port: 465
 • Uživatel: emailova@adresa
 • Heslo: to je snad jasne, ne? 🙂
 • Bezpečnost – šifrování: SSL
 • Metoda autentizace: LOGIN

SpamAssassin

Pěkný generátor konfigurace pro SpamAssassin je na stránce http://www.yrex.com/spam/spamconfig.php

Zastarelé: Spamassassina spouštím při startu jako démona (program spamd) a pak kontrolu pošty spouštím z maildropu pomoci programu spamc přímo pro konkrétního uživatele. Je to zahrnuto i do skript; pro generování konfiguračních souborů maildropu. Skript se koukne do tabulky postfix_users do sloupečku antispam a když tam najde y tak se bude spouštět spamassasin.

Maildrop

Pár lidiček se mě ptalo proč jsem si zvolil Maildrop pro lokální doručování? Odpověď je velmi jednoduchá: narozdíl od procmailu si umí základní informace o uživateli stáhnout z MySQL databáze, nezatěžuje při zpracovávání emailu počítač jako procmail (narozdíl od procmailu pasuje pouze hlavičku emailu) a taky se mi víc líbí zápis pravidel 🙂

Instalace


UPDATE: pro novější verze maildropu nemusíte provádět překompilvání s podporou MySQL (ono to ani nejde). Konfigurace maildropu byla přesunuta do authdaemona (takže používá stejný konfigurák pro připojení k MySQL jako courier-imap)


Použil jsem verzi 1.6.3, překlad ze zdrojového kódu byl bez problémů.

$ tar -xjf maildrop-1.6.3.tar.bz2
$ cd ./maildrop-1.6.3

$ ./configure --prefix=/usr --enable-maildropmysql \
--enable-maildirquota --with-devel \
--with-mysqlconfig=/etc/maildrop/maildropmysql.cf \
--enable-syslog=1 --enable-restrict-trusted=0 \
--enable-sendmail=/usr/sbin/sendmail --with-etcdir=/etc/maildrop \
--enable-maildrop-uid=virtual --enable-maildrop-gid=virtual

$ make
su - root
# make install
# make install-man

Nastavení

Do souboru /etc/postfix/master.cf přidejte tyto dva řádky:

maildrop unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=R user=virtual:virtual argv=/usr/bin/maildrop -V1 -d ${recipient}

Konfigurace maildropu pro přístup k MySQL je uložená v souboru /etc/maildrop/maildropmysql.cf:

hostname localhost
port 3306
database postfix
dbuser login-maildropu-do-MySQL
dbpw heslo-maildropu-do-MySQL
dbtable postfix_users
default_uidnumber 5000
default_gidnumber 5000
uid_field email
uidnumber_field uid
gidnumber_field gid
maildir_field maildir
homedirectory_field homedir
quota_field quota
mailstatus_field postfix
where_clause and postfix='y'

Pro databázi MySQL musíme mít uživatele pro přístup maildropu k datům, můžem použít uživatele co máme pro postfix, ale já jsem si udelal jiného kvůli snadnějšímu ladění (z logu MySQL se pak snadno pozná jestli maildrop přistupuje k databázi a jak se jí dotazuje)

v adresáři /home/virtual vytvoříme soubor .mailfilter s obsahem:

LOGNAME=tolower($LOGNAME)
include "/home/virtual/.mailfilters/$LOGNAME"

.mailfilter vkládá konfigurační soubor pro každého virtuálního uživatele (/home/virtual/.mailfilters/uzivatel@domena.tld). Postfix použije maildrop v případě, že změníme transport pro doménu na "maildrop:".

Pro každého uživatele, který je v doméně s transportem maildrop: je potřeba mít alespoň minimální konfigurační soubor:

FROM='uzivatel@domena.tld'

to "/home/virtual/domena.tld/uzivatel/."

Pozor, maildrop narozdíl od procmailu sám od sebe nezakládá maildiry!

Pro uchováváni pravidel pro třídění pošty je v MySQL použita tabulka maildrop_rules z které pomocí skriptů můžem snadno vygenerovat konfigurační soubory maildropu.

Skripty se spouštějí pod uživatelem virtual, skript md-gen vygeneruje konfigurační soubory pro všechny uživatele. Skript md-gen-user jen pro uživatele, jehož emailovou adresu zadáme jako parametr při spouštění. Skripty automaticky ukládají konfigurační souboru do složky /home/virtual/.mailfilters/. Pokud nemá uživatel žádná pravidla pro maildrop nadefinvána, vytvoří skript minimální konfigurační soubor, který je potřeba.

Před prvním použitím skriptů si nastavte v jejich záhlaví jméno a heslo pro přístup do databáze. Uživatel pod kterým do databáze budete přistupovat musí mít právo na SELECT v tabulce postfix_users a maildrop_rules.

Quota

Nastavení quoty pro maildrop v tabulce postfix_users, buňce quota: S je použito pro maximální velikost všech zpráv v maildiru a C je použito pro počet zpráv v maildiru. Hodnota “5000000S,300C” nastaví quotu quota na 5,000,000 bytů nebo 300 zpráv, záleží co se splní dřív. Jestliže je tento sloupec prázdný, quota se neuplatňuje.

Courier

Na Debianu se konfigurační soubory Courieru nacházejí v adresáři /etc/courier.

imapd

Do konfiguračního souboru imapd přidejte (případně pozměňte)

AUTHMODULES="authdaemon"
IMAP_CAPABILITY="IMAP4rev1 CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT \
        THREAD=REFERENCES SORT AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 IDLE"
IMAPDSTART=YES

pop3d

Nastavení pop3 se provede v souboru pop3d

AUTHMODULES="authdaemon"
POP3AUTH="LOGIN CRAM-MD5 CRAM-SHA1"
POP3DSTART=YES

authdaemonrc

authmodulelist="authmysql authpam"

authmysqlrc

MYSQL_SERVER localhost
MYSQL_USERNAME postfix
MYSQL_PASSWORD postfix
MYSQL_SOCKET /var/run/mysqld/mysqld.sock
MYSQL_DATABASE postfix
MYSQL_USER_TABLE    postfix_users

MYSQL_LOGIN_FIELD    email
MYSQL_CRYPT_PWFIELD   crypt
MYSQL_UID_FIELD     uid
MYSQL_GID_FIELD     gid
MYSQL_HOME_FIELD    homedir
MYSQL_MAILDIR_FIELD   maildir
MYSQL_NAME_FIELD    name
MYSQL_WHERE_CLAUSE   access='y'

Uživatelský manuál

Přidání nové domény do obsluhy postfixu

 • tabulka postfix_access
 • source: domena.tld
 • access: OK
 • type: recipient
 • tabulka postfix_transport
  • domain: domena.tld
  • destination: maildrop: – je možné i lokální doručování, stačí zadat local: nebo jinou hodnotu, podle toho co chcete s poštou pro tuhle doménu dělat (třeba přeposlat na jiný SMTP server: smtp:jiny.server.tld).

  Založení uživatelského účtu

  • tabulka postfix_users
  • email: emailova@adresa
  • crypt: md5 hash hesla získaný z mkpasswd –hash=md5 heslo
  • name: Uzivatelovo Jméno nepovinné
  • uid: 5000
  • gid: 5000
  • homedir: /home/vritual
  • maildir: domena.tld/user/Maildir/
  • quota: S je pouzito pro maximální velikost vsech zpráv v maildiru a C je pouzito pro pocet zpráv v maildiru. Hodnota “5000000S,300C” nastaví quotu quota na 5,000,000 byt nebo 300 zpráv, zálezí co se splní dív. Jestlize je tento sloupec prázdný, quota se neuplatuje. Je mozné nastavit napíklad jen 5000000S.
  • access: Y ­ je vzdy poteba jinak se nebude nic dorucovat
  • bypass_virus_checks: pokud vlozíte Y nebude se provádt kontrola vir
  • bypass_spam_checks: to samé pro spam
  • bypass_header_checks: to samé pro kontrolu hlavicek emailu

  Po zalození uzivatele do databáze je poteba spustit skript md-gen.pl nebo md-gen-user.pl aby se vytvoil konfiguracní soubor pro maildrop.

  Mám funkční řešení tak, že není nutné generovat uživateli filtr pro maildrop. Potřebné adresáře se založí samy při příchodu prvního emailu. Uživatelský soubor s pravidly maildropu se použije pouze v případě, že mu chcete umožnit jeho vlastní pravidla pro třídění.

  Přidání adresy nebo serveru na blacklist

  Někdy se hodí přidat adresu nebo rovnou celý server na blacklist tak aby byl odmítnut nějakým “chytrým” hlášením.

  • tabulka postfix_access
  • source: emailova@adresa, jméno serveru nebo doména
  • access: 550 Nemam rad spam!
  • type: “sender” nebo “recipient”, záleží odkud a kam daný email putuje

  Zdroje

  Autor

  $Id: mailserver.html,v 1.8 2006/01/13 21:48:45 tsunami Exp $

  189 thoughts on “Mailserver – Postfix, IMAP, Maildrop a MySQL

  • 15 ledna, 2006 at 18:53
   Permalink

   Ahoj,

   posli mi ho na email zdenda[zavinac]zdenda.com, podívám se na něj a připojím ho sem ke stažení.

  • 23 ledna, 2006 at 15:07
   Permalink

   děkuji za odpověď.. problém byl v tom, že jsem neměl přesměrování ye stejné do stejné schránkz, nenapadlo mě, že by to mohlo být touhle drobností.

   Ale aby toho nebylo málo, ještě mě trápí jedna věc:) Když pro doménu nastavím doménový koš tak ten koš “sebere” všechny maily, i když nějaké adresy tu účet mají…

   v main.cf jsem zkusil dát řádek s virtual maps úplně nakonec souboru, ale to zrovna nepomohlo 🙂

   dík za odpověď

  • 24 ledna, 2006 at 14:46
   Permalink

   Zkusím na tom zapracovat…

  • 24 ledna, 2006 at 14:54
   Permalink

   Je celkem jedno kde je řádek virtual_maps v main.cf, spíš bych provedl něco jako navrhuju u http://www.zdenda.com/Mailserver-Postfix-IMAP-Maildrop-MySQL#comment-16 a do /etc/postfix/mysql-email.cf bych nabouchal

   user     = db_uzivatel
   password   = db_heslo
   dbname    = postfix
   table    = postfix_users
   select_field = email
   where_field = email
   hosts    = 127.0.0.1
   

   Doménový koš bych definoval v mysql v tabulce postfix_trash a v souboru /etc/postfix/mysql-kos.cf by bylo:

   user     = db_uzivatel
   password   = db_heslo
   dbname    = postfix
   table    = postfix_trash
   select_field = destination
   where_field = email
   hosts    = 127.0.0.1
   

   Jakmile najdu trochu času, tak to do dokumentu všechno napíšu.

  • 25 ledna, 2006 at 06:58
   Permalink

   :)) Mno skript md-gen neprojde skrz upravenu postfix_users no a ci ho chystas upravit alebo nie ;)Funguje len na predoslej ked bolo len antispam

  • 25 ledna, 2006 at 19:12
   Permalink

   To chápu, ale nerozumím tomuhle:

   Chcel som sa opytat ako je to zo spamom konkretne sa-learn pripadne ak zle oznaci treba spravit dalsie konto a obsah adresara davat pre sa-learn ? .. dik za radu

   Jen tak mimochdem, ten md-gen nesmysl si můžeš opravit i ty sám, není na tom nic těžkého 🙂

  • 26 ledna, 2006 at 08:31
   Permalink

   Nj :)) sem lazy …. kuknu na to. Co sa tyka toho spamu ide mi o to ze ked ho zle oznaci kam to poslat aby sa naucil. Pred par mesiacmi nez som nasadil tvoju konfiguraciu, som mal 2 konta na ktore sa preposlal mail ktory bud neoznacil a bol spam a opacne. Tak som ho ucil … Ucil sa z jednoho suboru v ktorom boli vsetky maile. Otazka je ked su rozdelene maile na jednotlive files, ci sa nieco meni nemam teraz cas sa k tomu dostat aby som testoval .. keby to slo tak to iba prestavim :))

   P.S. chcel som mail server rozchodit na druhom serveri a stale kvaka ze mam zle heslo 🙁 vsetko spravene podla funkcnej konfiguracie (na prvom serveri) aky je potom rozdiel ? 🙁 . V logu vidim ako do SQL sa pripaja a selectuje, ale proste heslo je zle .. Debian sarge – testing
   heslo som robil jak cez mkpasswd tak cez openssl… bez uspechu

   P.S. 2 uz nebudu oxidovat 😀

  • 26 ledna, 2006 at 17:41
   Permalink

   Aha, jestli ti jde o použití formátu schránky Maildir proti klasickému mboxu pro učení spamassassina pomocí sa-learn, tak je mu to jedno. Prostě mu předhoď celý adresář se spamem (nebo hamem).

   k tvému P.S. – bohužel nemám věšteckou kouli, ale můžeš zkusit http://www.vestirna.cz, třeba tam najdeš proč to hlásí špatné heslo 🙂

  • 30 ledna, 2006 at 10:54
   Permalink

   Mam dotaz, lze do teto konfigurace nejak zapracovat moznost pro urcitou adresu posilat jen notifikaci o doslem emailu? Tedy ne kopii emailu, ale pouze kratkou zpravu napr. Prisel vam email od $sender… nebo tak neco…

   Lze to s touto konfiguraci? Resilo by to totiz posilani napriklad na gsm brany, ktere odmitaji prijmout dlouhe zpravy nebo zpravy s prilohami.

   Diky

  • 30 ledna, 2006 at 12:43
   Permalink

   Pokud používáš pro doručování do schránek program maildrop, tak si můžeš nastavit téměř jakékoliv přeposílání emailů nebo jen krátkých upozornění.

  • 30 ledna, 2006 at 17:43
   Permalink

   A mohl bych pozadat o priklad, jak pro jednoho uzivatele ze 100 zasilat notifikace na nejaky email? Moc maildropu nerozumim a vubec nevim jak na to.

   Diky.

  • 1 února, 2006 at 16:00
   Permalink

   AHoj, mohl by mi prosim nekdo poradit jak nastavit autoreply pomoci .mailfilter u jedne nebo dvou scharenek ?

  • 1 února, 2006 at 19:37
   Permalink

   Co má dělat “autoreply” a proč musí být zrovna v maildropu? Co třeba použít program vacation?

  • 1 února, 2006 at 23:10
   Permalink

   no potrebuju u dvou schranek nastavit automaticke odpovidani
   nakonec jsem se dostal do stavu kdy sem u te schranky nastavil transport na maildrop s tim ze tam pak dam cc do nejakeho toho vacation na auto odpoved, jenze v logu postfixu mam user@domena.tld user unknown: invalid username
   mam adresar: virtual/.mailfilters/user@domena.tld/ a v nem soubor .mailfilter a v nem polozku cc ….
   nejsem si jist jestli jsem to udelal spravne

  • 2 února, 2006 at 00:27
   Permalink

   to mi delalo pri konfiguraci taky.. zkontroluj to vse znovu.. urcite tam budes mit nekde chybku.. je to blbost, ael tusim jestli to prave nebylo to ze jsem mel spatne nastaveny prava v /home/vmail resp. /home/virtual

  • 2 února, 2006 at 08:49
   Permalink

   Lze to tedy? Nebo mohl by mne prosim nekdo odkazat na nejaky odkaz, ktery se tim zabyva?

   Diky

  • 2 února, 2006 at 10:55
   Permalink

   pravidla pro maildrop mám v souboru /home/virtual/.mailfilters/emailova@adresa

   Pokud používáš nastavení podle mého návodu, tak to máš špatně.

  • 2 února, 2006 at 10:56
   Permalink

   Lidičky, copak si neumíte poradit sami? Nechce se mi odpovídat na každou kravinu, zvlášť když je to velmi dobře popsané v dokumentaci k maildropu.

  • 2 února, 2006 at 13:21
   Permalink

   sakra, takze ne user@domena.tld/soubor, ale uz ta adresa je soubor, no ja sem vul, jdu to zkusit predelat

  • 2 února, 2006 at 13:52
   Permalink

   tak jsem to opravil.
   dal jsem do home/virtual/.mailfilters/test@xxxxxx.cz
   a do nej ty dva radky jak je v navodu ze je to minimalni konfigurace
   no a postfix mi porad zaryte vraci: 🙁
   : user unknown. Command output: Invalid user specified.

   zkousel jsem i postfix reload a ani to nepomohlo

  • 2 února, 2006 at 22:43
   Permalink

   Znovu jsem si přečetl co ti to hlásí

   : user unknown. Command output: Invalid user specified.

   Máš v databázi založeného uživatele?

  • 2 února, 2006 at 23:27
   Permalink

   Jedna mensi chyba na kterou jsem prisel pri dorucovani maildropu. Pokud nekdo zasle na domenu nejaky email (To: neco@domena.cz) a jsou v emailu nastavene dalsi kopie (Cc: neco2@domena.cz) na jine emaily stejne domeny, tak z nekterych mailserveru zpracuje email spatne a doruci ho jen uzivateli To:, ale jiz to nedoruci kopie uzivatelum Cc:
   Toto lze upravit parametrem v souboru main.cf:

   maildrop_destination_recipient_limit = 1

   Pak jiz dorucuje spravne i kopie v emailu….

  • 4 února, 2006 at 19:59
   Permalink

   Ano, uzivatel tam je, dokonce pokud nastavim transport na virtual, tak se to normalne doruci do maildir, ale pokud nastavim transport na maildrop tak nic a zkousel jsem i v prikazove radce maildrop -d user a nic 🙁
   kontroloval jsem i konfigurak maildropu pro pristup k DB, tam je vse v poradku
   jen kdyz sem zapnul –log=/var/log/mysql u DB tak sem tam nenasel zadny zaznamo tom ze by maildrop si nacital data z DB 🙁

  • 5 února, 2006 at 01:07
   Permalink

   Jakou verzi maildropu používáš? Máš maildrop nastavený tak aby pracoval s MySQL?

  • 5 února, 2006 at 11:24
   Permalink

   Kdybych si umel poradit sam, tak se neptam, ze jo… Jak jsem psal vubec nevim, jak maildrop funguje, takze jsem netusil, ze to umi. Diky, odkaz na dokumentaci maildropu mi bude stacit. Doufam, ze tam najdu co potrebuju.

   Dik

  • 6 února, 2006 at 14:53
   Permalink

   Nemas preklep v maildropmysql.cf ? ja som sa sekol v jednom znaku, ale to ze nevidis v logu mysql ze nema ani snahu je divne.

   maildrop -v by mal v jednej vete spomenut podporu mysql
   maildrop -d mail@domena.cz ti vrati co ?

   P.s. mne maildrop vracia toto: maildrop: signal 0x0B takze mam o zabavu postarane …

  • 6 února, 2006 at 21:13
   Permalink

   2.0.1 ted jsem dal make uninstall a jdu to zkusit znova zkonfigurovat prelozit a nainstalit

  • 6 února, 2006 at 22:05
   Permalink

   Maildrop novějších verzí se už nekompiluje přímo proti MySQL. Je to napsané přímo v dokumentu:

   UPDATE: pro novější verze maildropu nemusíte provádět překompilvání s podporou MySQL (ono to ani nejde). Konfigurace maildropu byla přesunuta do authdaemona (takže používá stejný konfigurák pro připojení k MySQL jako courier-imap)

  • 10 února, 2006 at 23:29
   Permalink

   Mam takovej veselej problem ve Slackware neni podpora PAM. Co s tim? Nejaky napad?

  • 12 února, 2006 at 15:42
   Permalink

   Přestaň používat Slackware a nainstaluj si nějakou jinou distribuci, která PAM podporuje nebo si do Slacka PAM přidej (ale to asi nezvládneš, když se ptáš co s tím…).

  • 12 února, 2006 at 23:05
   Permalink

   Zdravím, je to super návod, dokonce jsem to podle něj zvládnul i já, ale nějak to nemůžu dotáhnout do konce, protože mi funguje všechno až na vybírání virtuálních mailboxů pomocí pop3d, imap nepotřebuju. Když nastavím v konfigu pop3d MAILDIRPATH napevno pro konkrétního virtuálního uživatele, všechno proběhne v pořádku, e-mail se stáhne, ale nevím jak nastavit tu proměnou, aby to bylo univerzální pro všechny, potřebuju to pro víc virtuálních domén, používám Slackware, jestli to je důležitá informace a pop3d jsem kompiloval. Díky za odpověď a jen tak dál, je to skvělá práce.

  • 13 února, 2006 at 17:31
   Permalink

   Aha, nedokoncil jsem myslenku. Myslel jsem jiny typ autentizace. Distribuci se mi moc menit nechtelo, ale pridavani PAM do slackware mi prijde zbytecne pracny. Vypada to na Debian. Diky za reakci. Pekny clanek.

  • 13 února, 2006 at 20:06
   Permalink

   Tak si naštěstí můžu odpovědět sám:-) Zapomněl jsem v authmysqlrc upřesnit v jakém sloupci databáze se nachází cesta k maildiru, takže už to funguje.

  • 15 února, 2006 at 02:00
   Permalink

   jsem nakonec zjistil ze je to v podstate jen snuska prikazu aptitude pro instalovani softu a pak kopirovani jiz hotovych konfiguraku, takze je to znacne zmatecny 🙂
   Ale jestli to nekdy dovedu do lepsi podoby tak to urcite poslu..

  • 15 února, 2006 at 02:09
   Permalink

   Cau Zdendo,
   uz te to hafo dotazu asi stve, ale jestli si najdes chvilku 🙂
   Snazil jsem se aby kdyz v shellu na mailserveru napisu prikaz
   “mail root” a poslu touto cestou mail aby byl dorucen do lokani schranky a mohl jsem si pod prihlasenym uzivatelem root precist prikazem “mail”
   nejprve jsem zjistil ze mi adresy sender i recipient meni z “root” na “root@domena.tld” a timpadem se to snazil poslat “venkem”
   tak jsem do tabulky postfix_access zadal “domena.tld” dorucovat do “local:” ted to sice pise v logu relay=local coz si myslim ze je ok, dokonce pise i ze se to odeslalo, ale po napsani prikazu “mail” zadny mail nedorazil.. kam teda ten mail sel ?
   prikladam kus logu (snad dostatecny)
   Feb 15 01:48:17 andrejka postfix/pickup[22152]: ED62B85F2: uid=0 from=
   Feb 15 01:48:17 andrejka postfix/cleanup[25495]: ED62B85F2: message-id=<20060215004817.ED62B85F2@andrejka.koudis.net>
   Feb 15 01:48:18 andrejka postfix/qmgr[22153]: ED62B85F2: from=, size=336, nrcpt=1 (queue active)
   Feb 15 01:48:18 andrejka postfix/local[25499]: ED62B85F2: to=, orig_to=
   , relay=local, delay=1, status=sent (d
   elivered to maildir)
   Feb 15 01:48:18 andrejka postfix/qmgr[22153]: ED62B85F2: removed

   P.S. jeste jsem si zkousel hrat s tabulkou postfix_alias, ale tam jsem taky nic nevykoumal, tak jsem ji zas vyprazdnil..
   diky moc za radu
   Koudis

  • 15 února, 2006 at 02:12
   Permalink

   postfix_access mysleno postfix_transport

  • 15 února, 2006 at 02:14
   Permalink

   koukam v tom logu to vynechalo vsechno adresy mezi spicatyma zavorkama 🙁 maji tam byt.. ale to snad neni tak podstatny

  • 15 února, 2006 at 02:33
   Permalink

   no tak jsem prave zjistil ze se mi ty maily dorucovali do /root/Maildir/.. mozna za par hodin zjistim i jak docilit aby se dorucovali tak abych je mohl cist prikazem “mail” 🙂

  • 15 února, 2006 at 06:26
   Permalink

   takova drobnost, na tomhle radku
   smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject

   by melo byt jeste ” mysql:/etc/postfix/mysql-client.cf”
   aby se v tabulce postfix_access dali omezovat clienti co se pripojuji
   takze cele to bude:
   smtpd_client_restrictions = check_client_access mysql:/etc/postfix/mysql-client.cf, permit_mynetworks, reject
   ja to mam tedy bez SASL

  • 15 února, 2006 at 16:59
   Permalink

   zkousel jsem to i tak i tak, no jeste tam zkusim nacpat tustarou verzi maildropu …

  • 16 února, 2006 at 11:59
   Permalink

   Pripajam konfiguraciu pre antvir … Ak su tam nejake nezrovnalosti dajte vediet, inak toto mi funguje.

   Treba nainstalovat amavis a clamav

   Postfix uprava:

   master.cf
   smtp-amavis unix – – n – 2 smtp
   -o smtp_data_done_timeout=1200
   -o disable_dns_lookups=yes

   127.0.0.1:10025 inet n – n – – smtpd
   -o content_filter=
   -o local_recipient_maps=
   -o relay_recipient_maps=
   -o smtpd_restriction_classes=
   -o smtpd_client_restrictions=
   -o smtpd_helo_restrictions=
   -o smtpd_sender_restrictions=
   -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
   -o mynetworks=127.0.0.0/8
   -o strict_rfc821_envelopes=yes

   ——-

   main.cf
   content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024

   ——-

   nastavenie amavisu:

   amavisd.conf
   $inet_socket_port = 10024;
   $forward_method = ‘smtp:127.0.0.1:10025’;
   $notify_method = $forward_method;

   do cronu treba este pridat freshclam pre aktualizaciu ….

   amavis sa da uplne upravit toto je zaklad aby to fungovalo.
   pripadne to mozem niekde uplne laicky rozpisat … ak by bol zaujem, ale zdenda to mozno skorej stihne 😀

  • 16 února, 2006 at 14:23
   Permalink

   hotovo,
   vyreseno tak, ze jsem nainstalil maildrop 1.6.3 a nastavil pro ty konkretni schranky dorucovani na maildrop (cela domena je jinak virtual)
   a auto odpovedi bezi jako o zivot ;))

   diky za rady

  • 20 února, 2006 at 02:06
   Permalink

   Zdravim, nemas k tomu zkonfigurovanyho i spamassasina ? Takhle mam taky antivir, ale spamassasin zrejme vubec nefunguje. Zkousel jsem ho nastavit aby vzdy pridaval halvicku a indexu spamu a nikdy nic neprida.. muzu ho vubec pouzivat i na odchozi maily ?

  • 20 února, 2006 at 21:33
   Permalink

   spam mam normalne nakonfigurivany podla navodu co je tu + nejaky upravy. Spam ide cez maildrop ak ide mail von zoberie ho priamo postfix takze sa to na mail neaplikuje … ale spravit by to mozna slo

  • 21 února, 2006 at 20:13
   Permalink

   Jakmile seženu pár hodin času a zrovna bude venku hnusně (když je pěkně, tak jdu s foťákem na procházku :-)), tak napíšu jak se nastavuje spamassassin tak aby se spouštěl v amavisu. Nějaký čas snad najdu o víkendu, tak se těšte… 🙂

  • 24 února, 2006 at 12:21
   Permalink

   maildrop je nastaveny s podporou mysql. dorucovanie mailov funguje v poriadku az na vynimku dorucenia jedneho velkeho aliasu na cca 300 lokalnych adries.
   postfix vypise na niektore adresy chybovu hlasku maildropu: Invalid user specified. Uzivatel pritom existuje a ina posta sa mu doruci v poriadku.
   Skusal som aj spravit skript, ktory lokalne doruci ale iba na jedno konto 3000 mailov. vsetky prejdu v poriadku. Nemal niekto podobny problem ?

  • 26 února, 2006 at 11:24
   Permalink

   Všechno funguje už jak má, jen maildrop zlobí 🙁

   v postfix_virtual mam aliasy, ktery maji dorucit jeden mail na vice schranek, postfix to spravne rozpozna a vsechny ty adresy kam se ta zprava pak ma dorucit predava maildropu v tom pamarametru -d. Jenze maildrop to doruci jen do te prvni v poradi a na dalsi se uz vykasle. Slo by to nejak doladit? 🙁

   Takhle postifix spouští maildrop:

   /usr/local/courier/bin/maildrop -d info@mysh.cz sebi@mysh.cz vlada@mysh.cz

   a v logu postfixe je

   Feb 26 10:43:13 Holly postfix/pipe[24529]: 3EB4F5B2C5: to=, relay=maildrop, delay=5, status=sent (mysh.cz)
   Feb 26 10:43:13 Holly postfix/pipe[24529]: 3EB4F5B2C5: to=, orig_to=, relay=maildrop, delay=5,status=sent (mysh.cz)
   Feb 26 10:43:13 Holly postfix/pipe[24529]: 3EB4F5B2C5: to=, orig_to=, relay=maildrop, delay=5, status=sent (mysh.cz)

   takže postfix nic špatně nedělá. Všechno to padne až v maildropu 🙁

   Poradí prosím někdo, jak toto dořešit? dííky

  • 26 února, 2006 at 12:33
   Permalink

   odpovím si sám…

   do main.cf bylo potřeba ještě přidat
   maildrop_destination_concurrency_limit = 1

   treba to nekomu dalsimu pomuze.

  • 28 února, 2006 at 13:51
   Permalink

   ktery vykend tim byl myslen? tetnto co prave ubehl:-D?

  • 28 února, 2006 at 16:27
   Permalink

   Ano, tento co prave ubehl. Proste jsem misto toho abych sedel u pocitace a neco psal sel ven…

  • 1 března, 2006 at 15:56
   Permalink

   Jsem se nejak zamotal.
   Jsem zjistil ze jsem mel do nedavna zakomentovane radky s overeni klienta, odeilatele i prijemce. Takze v podstate verejne smtp 🙂
   Server je umisten na vnitrni siti za NAT.
   Prvnim ukolem je odesilat maily z vnitrni site. Tudiz mam nastaveny v rozsahu mynetworks toto:
   mynetworks = 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 127.0.0.1/8
   odesilani je bez problemu..
   jenze pro prijem mailu se preklada na NATu vnejsi adresa na 192.168.1.1 a posila se to na mailserveru takze to zapadne do rozsahu a zas muze kazdy z venku vesele posilat.
   Nevedel jsem jak tu jednu IP z toho rozsahu vykopat tak jsem ji dal zakazat pres mysql jako client_restriction na konretni IP, ale pak se mi zas vraci vsechny prichozi maily jako nedorucitelne pac vsechny chodi z teto IP adresy. Nejak mi neni jasny ten rozdil mezi prichozi a odchozi postou.
   Muzete mi k tomu nekdo neco napsat ? Nebo odkaz na clanek kde je tohle konkretne vysvetleno ? Dik

  • 6 března, 2006 at 13:27
   Permalink

   uz vim co mi zpusobilo muj zmatek, pri odstranovani vyuziti ssl, jsem omylem odstranil i toto:
   reject_unauth_destination
   tudiz mi tam chodila posta ktera mi nepatrila a zatezovala spam filter

  • 12 března, 2006 at 14:48
   Permalink

   At delam co delam, nekde mam chybu. Konfiguraci jsem celou nekolkrat prosel, ale pri prijmu mailu mi postfix hlasi
   554 : Client host rejected: Access denied;
   Zkousel jsem “mail user@domena.tld” a to funguje, mail se ulozi na spravne misto. Hledam bybu n vastaveni smtp, ale nemuzu najit. Nesetkal jste se s tim nekdo ?? Diky za rady.

  • 13 března, 2006 at 10:32
   Permalink

   Dobrý den,
   na serveru přijímám poštu pro doménu domena.tld a rád bych přeposílal (s kopií nebo bez) poštu některých uživatelů domény domena.tld na doménu pro kterou poštu nepřijímám.

   postfix_access:
   domena.tld | OK | recipient


   postfix_transport:
   domena.tld | virtual:

   zkoušel jsem:

   postfix_virtual:
   uzivatel@domena.tld | nejaky_uzivatel@nejaka_domena.tld

   ale to mi hlásí “Domain not found (in reply to RCPT TO command)”, což je asi dáno tím, že pro danou doménu opravdu poštu nepřijímám. Jak tedy vyřešit tuto situaci? Raději bez maildropu.

  • 13 března, 2006 at 11:36
   Permalink

   A seš si jistý, že doména na kterou to přeposíláš skutečně pro server existuje? Funguje ti správně resolver?

  • 13 března, 2006 at 16:54
   Permalink

   nevite nekdo jak nastavit amavis aby kontroloval jen jednu domenu ? resp. aby jednu nekontroloval ? nasel jsem jen rozdeleni pri ip adresy, ale ja mam vsechny domeny na jedne ip… pak jsem nasel neco ohledne header_check, ale to jsem nepochopil.. kdyby nekdo vedel tak moc dekuju..
   pripadne at ji kontroluje ale at vzdy test projde..
   takhle mi hlasi user unknown in virtual table, je to totiz nejak divne cely nastaveny, smichany z nekolika navodu a posila to na domenu vacation.domain.tld kopii mailu pro auto odpovedi a amavis hlasi chybu..

  • 13 března, 2006 at 22:08
   Permalink

   Caute,
   mam taky problem skusim poslat mail a dostanem taku chybovu hlasku:
   (user unknown. Command output: Invalid user specified. )
   SKontrolujem mysql.log a zvlastny select:
   select maildir from postfix_users where email = ‘nejaka_domena.tld’ and postfix = ‘y’
   Nieje tam user@nejaka_domena.tld ale iba nejaka_domena.tld
   Konfiguroval som to podla tohto navodu a skontroloval som to dvakrat.

   Os: Debian testing
   Verzia maildropu je 2.0.2
   ****:~/soft/maildrop-2.0.2# maildrop -v
   maildrop 2.0.2 Copyright 1998-2005 Double Precision, Inc.
   GDBM extensions enabled.
   Maildir quota extension enabled.
   This program is distributed under the terms of the GNU General Public
   License. See COPYING for additional information.
   ****:~/soft/maildrop-2.0.2#

   Skusim prikaz courierauthtest ci mi najde usera -> pohoda
   Ked pozriem mysql.log zvlastny select:
   SELECT email, crypt, “”, uid, gid, homedir, maildir, “”, name, “” FROM postfix_users WHERE email = “test@****.sk” AND (access=’y’)

   Ked skusim maildrop -d user@domain.tld tak vobec sa nedotazuje mysql a vypluje:
   Invalid user specified.
   Ked spustim gdb maildrop
   a potom r -d test@nejaka_domena.tld
   tak dostanem iba :
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   (no debugging symbols found)
   Invalid user specified.

   Program exited with code 0103.
   (gdb)

   Ak som nieco zabudol dodat tak napiste.
   Vdaka
   Jano

  • 13 března, 2006 at 22:20
   Permalink

   Tak jsem zjistil, že mi to hodí tu chybu jen pokud pošlu mail ze svého počítač pomocí echo “text”|mail uzivatel@domena.tld. Pokud použiju mutt, tak je vše v pořádku. Mám Slack. a na serveru Debian.

  • 22 března, 2006 at 19:15
   Permalink

   Cauko
   problem s maildrop. Dorucovanie posty pre virtualneho uzivatela ide v pohode. Ale ked chcem poslat mail localnemu uzivatelovi tak dostanem tuto hlasku:
   (user unknown. Command output: Invalid user specified. )

   Vsetko je nastavene podla tohto navodu.
   Ked skusim maildrop -d ide to v pohode ale ked skusim
   maildrop -d @domena.tld tak to vypise tu istu hlasku.

   Kde moze byt problem?
   Dik

  • 10 dubna, 2006 at 19:30
   Permalink

   Zdravím,
   podařilo se vám někomu rozchodit aby po přijetí mailu se spustil nějaký příkaz?

   Zatím to mám takto
   tabulka transport
   domain destination
   local.test.cz local:

   tabulka virtual
   email destination
   test@local.test.cz local.example.com

   tabulka alias
   alias destination
   local.example.com |/datadisk/test

   ale po poslání mailu na adresu test@local.test.cz končím na této chybě
   (expanded from ): user
   unknown. Command output: Invalid user specified.

   čím to? 🙁

  • 18 dubna, 2006 at 15:34
   Permalink

   Jaktoze v tomto pripade nedojde k zacykleni ? se to vlastne preposle z test@test.cz na treba koudis@koudis.net a test@test.cz a z toho test@test.cz opet na ty dve adresy atd dokola ne ? 🙂 me se na jednom zpatlanym mailserveru, ktery je polepen z rucnych kusu navodu ted stava ze prave toto presmerovani udelo to ze do lokalni schranky mail ulozi v poradku jednou, ale do vzdalene tj. koudis@koudis.net prijde dvakrat 🙁 a vubec netusim jak to eliminovat

   viz log:

   Apr 18 15:32:30 server postfix/smtpd[9451]: connect from mail.perfect-system.cz[82.142.65.217]
   Apr 18 15:32:30 server postfix/smtpd[9451]: 614037014E: client=mail.perfect-system.cz[82.142.65.217]
   Apr 18 15:32:30 server postfix/cleanup[10226]: 614037014E: message-id=<4444EA4A.8060305@cmi.cz>
   Apr 18 15:32:30 server postfix/qmgr[1603]: 614037014E: from=, size=1331, nrcpt=2 (queue active)
   Apr 18 15:32:30 server postfix/smtpd[9451]: disconnect from mail.perfect-system.cz[82.142.65.217]
   Apr 18 15:32:32 server postfix/smtpd[9952]: connect from localhost[127.0.0.1]
   Apr 18 15:32:32 server postfix/smtpd[9952]: 4E1CC70168: client=localhost[127.0.0.1]
   Apr 18 15:32:32 server postfix/cleanup[10226]: 4E1CC70168: message-id=<4444EA4A.8060305@cmi.cz>
   Apr 18 15:32:32 server postfix/qmgr[1603]: 4E1CC70168: from=, size=1566, nrcpt=1 (queue active)
   Apr 18 15:32:32 server postfix/smtpd[9952]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
   Apr 18 15:32:32 server postfix/smtp[8968]: 614037014E: to=, orig_to=, relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=2, status=sent (250 2.6.0 Ok, id=09781-04, from MTA: 250 Ok: queued as 4E1CC70168)
   Apr 18 15:32:32 server postfix/smtp[10382]: 4E1CC70168: to=, relay=mail.perfect-system.cz[82.142.65.217], delay=0, status=sent (250 Ok: queued as 6E163238A8)
   Apr 18 15:32:32 server postfix/qmgr[1603]: 4E1CC70168: removed
   Apr 18 15:32:33 server postfix/smtpd[9952]: connect from localhost[127.0.0.1]
   Apr 18 15:32:33 server postfix/smtpd[9952]: 6F50E70168: client=localhost[127.0.0.1]
   Apr 18 15:32:33 server postfix/cleanup[10226]: 6F50E70168: message-id=<4444EA4A.8060305@cmi.cz>
   Apr 18 15:32:33 server postfix/qmgr[1603]: 6F50E70168: from=, size=1655, nrcpt=2 (queue active)
   Apr 18 15:32:33 server postfix/smtpd[9952]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
   Apr 18 15:32:33 server postfix/smtp[10199]: 614037014E: to=, relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=3, status=sent (250 2.6.0 Ok, id=09520-09, from MTA: 250 Ok: queued as 6F50E70168)
   Apr 18 15:32:33 server postfix/qmgr[1603]: 614037014E: removed
   Apr 18 15:32:33 server postfix/virtual[9955]: 6F50E70168: to=, relay=virtual, delay=0, status=sent (delivered to maildir)
   Apr 18 15:32:33 server postfix/smtp[10382]: 6F50E70168: to=, orig_to=, relay=mail.perfect-system.cz[82.142.65.217], delay=0, status=sent (250 Ok: queued as 8B074238A8)
   Apr 18 15:32:33 server postfix/qmgr[1603]: 6F50E70168: removed
   Apr 18 15:32:37 server courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:194.228.230.250]

   vse v puvodnim zneni snad se toho neda zneuzit 🙂
   nechapu proc se duplikuje, kdyby nekdo vedel, tak dik moc za radu

  • 20 dubna, 2006 at 11:37
   Permalink

   tak chyba byla jinde, v master.cf mi u amavisu chybel parametr no_adress_mapping

  • 30 dubna, 2006 at 21:19
   Permalink

   zkus zakomentovat cast smtpd_client_restrictions a reloadnout. Pokud ti to pak pojede, tak hledej chybu tam…. pred chvili jsem se potykal s tim stejnym.

  • 30 dubna, 2006 at 21:22
   Permalink

   Psal jsem to nekde vyse, zkuste mrknout na sekci smtpd_client_restrictions. Podle navodu mi to nefakcilo, kdyz zakomentuju, tak jede….

   • 20 března, 2007 at 22:37
    Permalink

    no, problem je v tom ze ked to takto zadam tak posta dorazi do adresa1@domena a dorazi aj
    do adresa2@kdekoliv, ale ta mi uz dorazi 2x ten isty 🙁

  • 1 května, 2006 at 00:29
   Permalink

   > P.s. mne maildrop vracia toto: maildrop: signal 0x0B takze mam o zabavu postarane …

   Překompiloval jsem si debianí balíček pro courier-maildrop a stalo se mi to stejné. Na nějakém fóru jsem našel info, že 0x0B je sigsegv a díky strace pak to, že v mém případě nezvládl najít konfigurák.

   Původní umístění konfiguráku v debianu je totiž /etc/maildrop/maildropmysql.cf, kdežto v originálním zdroji /etc/maildropmysql.config.

   Rychlé řešení mě napadá v tomto případě dvojí:

   • ln -s /etc/maildrop/maildropmysql.cf /etc/maildropmysql.config
   • přidat při kompilaci parametr –with-mysqlconfig=/etc/maildrop/maildropmysql.cf

   Snad to někomu helpne.

  • 3 května, 2006 at 12:59
   Permalink

   nemelo by toto presmerovat vsechny maily se subjectem test presmerovat do podslozky root ?

   if ( /^Subject:.*test/ )
   {
   to “/home/virtual/koudis.net/koudis/.root/.”
   }

   snazim se aby se mi posta pro root@koudis.net tridila uz na serveru do slozek, pouzivam totiz mail klienty na ruznych kompech a nechci na nich delat pravidla na postu 🙁

  • 3 května, 2006 at 19:35
   Permalink

   Používám následující pravidlo pro filtrování podle toho komu je email určený takže předpokládám, že by to tvé mohlo také fungovat (nechce se mi to zkoušet).

   if (/^To:.*arp@domena.kterou.nereknu.cz/)
   {
       `/usr/bin/test -d /home/virtual/domena.cz/uzivatel/Maildir/.arpwatch`
       if ($RETURNCODE == 1)
       {
           `/usr/bin/maildirmake /home/virtual/domena.cz/uzivatel/Maildir/.arpwatch`
       }
       to /home/virtual/domena.cz/uzivatel/Maildir/.arpwatch/.
   }
   
  • 4 května, 2006 at 09:13
   Permalink

   aha, diky moc.. ja jsem nakonec zjistil ze jsem mel nastaveno dorucovani virtual, pricemz jestli spravne chapu se pravidla nepouzivaji, uz jen proto ze jsou to maildropfilters 🙂 ale kdyz jsem prepnul na maildrop dorucovani, tak mi to zacalo pro celou domenu hlasit user unknown 🙁 zadne schranky, zadne aliasy, zadne domain kose 🙁
   a nejak me nenapadalo proc to.. priznam se budu to poradne resit az dnes, ale kdyby me nekdo nakopnul spravnym smerem tak budu vdecny

  • 30 května, 2006 at 19:16
   Permalink

   uz si na tom zapracoval? ja na tom zkoncil prave ted

  • 31 května, 2006 at 12:50
   Permalink

   Ne, nemám čas.

   • 12 prosince, 2006 at 17:47
    Permalink

    Zdravím, narazil jsem na následující problém a tak mě napadlo, zda někdo nemůže poradit.
    Pro doručování lokálně používám maildrop a doručování v lokálu na virtuální domény i aliasy je OK. Není však možné doručit poštu odkudkoliv mimo lokál (tedy zkouším doručit na alias virtuálního uživatele), pošta je vždy odmítnuta.

    V main.cf mám toto:
    smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, permit_auth_destination, check_relay_domains, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/vmail/mysql-recipient.cf, reject_unauth_destination, reject_unknown_sender_domain
    smtpd_sender_restrictions = permit_mynetworks, check_sender_access mysql:/etc/postfix/vmail/mysql-sender.cf, permit_sasl_authenticated, reject
    smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, check_client_access mysql:/etc/postfix/vmail/mysql-client.cf, permit_sasl_authenticated, reject

    A v logu toto:
    Dec 11 12:26:11 test01 postfix/smtpd[6265]: > smtp.nextra.cz[195.70.130.2]: 554 : Client host rejected: Access denied
    Dec 11 12:26:11 test01 postfix/smtpd[6265]: > smtp.nextra.cz[195.70.130.2]: 554 Error: no valid recipients

    Pokud z main.cf odstraním smtpd_client_restrictions, mám v logu tuto chybu:
    Dec 6 09:03:55 test01 postfix/smtpd[20766]: NOQUEUE: reject: RCPT from smtp.nextra.cz[195.70.130.2]: 554 : Sender address rejected: Access denied;
    Dec 6 09:03:55 test01 postfix/smtpd[20766]: > smtp.nextra.cz[195.70.130.2]: 554 Error: no valid recipients

    No a pokud odstraním ještě smtpd_sender_restrictions, vše sice funguje, jenže mám open relay.
    Domnívám se, že problém je v tom, že postfix z nějakého důvodu nepozná, že pošta má být doručena lokálně do virtuální schránky (že by nevěděl, jaké virtuální domény a aliasy má?), proto zcela správně poštu odmítne (žádné jiné podmínky splněny nejsou). Mám sice definováno virtual_mailbox_maps, ale minimálně pro aliasy to asi podle tohoto návodu nemůže nic najít (rád bych se mýlil). Aliasy mám v postfix_virtual, tam ale zase není maildir, pouze virtuální adresa pro doručení. Takže mě napadá select nad oběmi tabulkami postfix_virtual a postfix_users (asi něco jako “SELECT postfix_users.maildir FROM postfix_users, postfix_virtual WHERE postfix_virtual.email=’%s’ AND postfix_virtual.destination=postfix_users.email”), to mi ale připadá dost složité (= časově náročný dotaz) a také (asi hlavně) nemám nápad, jak by měl vypadat příslušný .cf soubor (jak uvést názvy 2 tabulek a podmínku?).
    Co jsem přehlédl nebo nedomyslel? Nějaký nápad?
    A když už zmiňuji aliasy k virtuálním účtům, také se mi nepodařilo definovat alias pro celou doménu, např. aby uživatelům kdokoliv@domena.cz byla doručena i pošta adresovaná kdokoliv@mbox.domena.cz nebo kdokoliv@domena.eu. Lze sice definovat všechny aliasy samostatně, zdá se to ale být minimálně dost neprehledné a hodně pracné.
    Díky …

  • 4 června, 2006 at 13:57
   Permalink

   maildrop: signal 0x0B som dostaval pokial som mal v tabulke postfix_users nastavenu quotu ako NULL.

   • 10 dubna, 2007 at 15:27
    Permalink

    vopred sa ospravedlnujem ak nieco zle napisem ale zaciatok tohto textarea je nejako skryte pod lavym menu…

    chcem sa len opytat ci toto ide udelat na slackwareu bez pam… alebo sa ani namam pokusat…

    dik

   • 10 dubna, 2007 at 20:22
    Permalink

    Na Slackware lze samozřejmě mailserver také postavit, PAM se nemusí použít, ale konfigurace SW se bude lišit.


    Světlo na konci tunelu může být reflektor protijedoucí lokomotivy.

   • 16 dubna, 2007 at 12:31
    Permalink

    Lze do systemu jednoduse implementovat RBL kontrolu. Pokud se nepletu, tat ta ukonci komunikaci se serverem , ktery posila spam jete nez zacne prenast. Snizilo by to znacne zatez serveru (prijmout mal, vyhodnotit ho jako spam a pote ho smazat je prece dot narocne).
    Kaja

   • 17 dubna, 2007 at 20:29
    Permalink

    RBL nepoužívám, ale samozřejmě to lze velmi lehce nasadit (stačí použít hledání na google 🙂 ). Spíš bych doporučil greylisting, dobré zkušenosti mám s postfix-gld.

  • 14 června, 2006 at 00:32
   Permalink

   No ja pouzivam Sagator-a, ten umi jak Clamav tak Spamassasin, je napsan v pythonu … bo perl je prasarna nenazrana … no hlavne ze Spamassasin je taky v perlu a Clamav tak napul.

   Jinak samozrejme ze Clamavd a Spamassasind, protoze jinak se server uforkuje k smrti. Na strankach Sagatoru doporucuji prejit na antispam napsany v pythonu, protoze perl ma tak o 90% vetsi CPU a pametove naroky a pri velkem zatizeni je to DOS utok

   • 30 června, 2007 at 12:42
    Permalink

    Zdravím, mám problém s konfigurací mailserveru podle tohoto návodu. Kolega si s tím hraje už asi týden a zatím mu to stále nejde 🙁
    Byl by mi někdo ochoten mi s tím pomoci za rozumnou cenu? Kdyžtak mi prosím napište na petr (a) priroda.cz. Předem moc díky.

   • 3 července, 2007 at 07:56
    Permalink

    vyřešeno

   • 11 července, 2007 at 00:37
    Permalink

    Ahoj, tak jsem uspešně všechno nainstaloval a už si začínám konečně hrát.

    Vytvořel jsem pro sebe takovej malej scriptík kterej dle databaze spočíta aktuální velikost uživatelských schránek
    a uloží ji do DB (schránky načíte z DB z postfix_users) . Tak jsem si říklal že se bude třebas někomu hodit.

    Mějte se fajn a čau.

    #!/usr/bin/perl
    use strict;
    use warnings;
    use File::stat;
    use DBI;
    use Switch;

    #dle db spocita velikosti uzivatelskych schranek
    # je nutne rozsirit DB o jeden sloupec akt_size
    # velikost je zaokrouhlena na cele MB, "du -sm /adresar/z/emailem/uzivatele"
    # SQL pro vytvoření sloupce:
    # ALTER TABLE `postfix_users` ADD `akt_size` TINYTEXT NOT NULL AFTER `quota` ;

    my $filesize;
    my $query_sel;
    my $query_upd;
    my $mysql_username = "login_do_databaze";
    my $mysql_password = "heslo_do_databaze";
    my $mysql_datasource = "dbi:mysql:database=hosting;host=localhost;port=3306";

    # select postfix_users virtual / homedir
    my $connect_sel = DBI->connect( $mysql_datasource,$mysql_username,$mysql_password,{
    RaiseError => 1,
    AutoCommit => 0,
    PrintError => 0
    })
    or die $DBI::errstr;

    # update aktualni velikosti emailu v postfix_users / novy sloupec akt_size
    my $connect_upd = DBI->connect( $mysql_datasource,$mysql_username,$mysql_password,{
    RaiseError => 1,
    AutoCommit => 1,
    PrintError => 0
    })
    or die $DBI::errstr;

    my $sql_sel = "select id,REPLACE(CONCAT(homedir,'/',maildir),'/Maildir/','') as dir from postfix_users";
    $query_sel = $connect_sel->prepare($sql_sel);
    $query_sel->execute();

    while(my ($id,$dir) = $query_sel->fetchrow()){
    $filesize = `du -sm $dir`;
    my @split_data = split(' ',$filesize);
    $query_upd = $connect_upd->prepare("update postfix_users set akt_size = $split_data[0] where id = $id");
    $query_upd->execute();
    }
    $connect_sel->disconnect()
    or die $DBI::errstr;
    $connect_upd->disconnect()
    or die $DBI::errstr;
    exit 0;

   • 11 července, 2007 at 12:28
    Permalink

    Pěkné, ale nebylo by lepší používat quoty v maildropu? Pak je možné třeba ve webmailu uživateli zobrazovat stav obsazeného místa…

    Neumím si totiž představit, že bych tento skriptík pouštěl na serveru u sebe, kde mám uživatele se stovkami tisíc souborů a několik stovek uživatelů celkově…

  • 28 července, 2006 at 10:54
   Permalink

   Zdravím všechny guru,
   potřeboval bych pomoc s nastavením SMTP AUTH. Vše běží na SuSE 9.2, o této distribuci se zatím, myslím, nikdo nezmiňoval, i když si nemyslím, že by měla být tolik odlišná. Bez smtp ověření vše funguje, ověření pro pop3 a imap také ok, pouze smtp vzdoruje, zřejmě problém se sasl. Již několik měsíců čtu různé diskuze a zkouším popsané postupy, nicméně vždy skončím v podstatě stejně:

   Jul 28 09:47:45 host01 postfix/smtpd[13950]: warning: SASL authentication failure: cannot connect to saslauthd server: No such file or directory
   Jul 28 09:47:45 host01 postfix/smtpd[13950]: warning: test.office.local[192.168.0.10]: SASL LOGIN authentication failed
   Jul 28 09:47:45 host01 postfix/smtpd[13950]: > test.office.local[192.168.0.10]: 535 Error: authentication failed

   saslauthd mi běží (snad i se správnými parametry):
   # ps -ef| grep saslauthd
   root 13770 1 0 09:36 ? 00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -r -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
   root 13785 13770 0 09:36 ? 00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -r -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
   root 13786 13770 0 09:36 ? 00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -r -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
   root 13787 13770 0 09:36 ? 00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -r -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
   root 13788 13770 0 09:36 ? 00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -r -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd

   a adresáře také exitují:
   # l /var/spool/postfix/var/run/
   total 0
   drwxr-xr-x 3 root root 80 2006-06-08 15:57 ./
   drwxr-xr-x 3 root root 72 2006-06-08 15:57 ../
   drwxr-xr-x 2 root root 200 2006-07-28 09:36 saslauthd/
   # l /var/run/sasl*
   lrwxrwxrwx 1 root root 36 2006-06-08 15:57 /var/run/saslauthd -> /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/

   postfix neběží v chrootu.

   Mám naistalováno (mimo jiné, další balíčky snad se SASL nesouvisí?):
   mysql-4.0.21-4.8
   mysql-client-4.0.21-4
   cyrus-sasl-saslauthd-2.1.19-5
   postfix-2.2.8
   pam_mysql-0.7RC1
   courier-authlib-0.57
   courier-imap-4.0.6

   Konfigurační soubory vypadají takto:

   # cat /etc/sysconfig/saslauthd
   # Authentication mechanism to use by saslauthd.
   # See man 8 saslauthd for available mechanisms.
   #
   START=yes
   PARAMS=”-c -r -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd”
   SASLAUTHD_AUTHMECH=pam
   MECHANISMS=”pam”

   # cat /usr/lib/sasl2/smtpd.conf
   # Soubor smtpd.conf
   pwcheck_method: auxprop saslauthd
   auxprop_plugin: sql
   mech_list: plain login
   allow_plaintext: true
   sql_engine: mysql
   sql_hostnames: localhost
   sql_user: uzivatel
   sql_passwd: heslo
   sql_database: mail
   sql_select: select clear from postfix_users where email=’%u@%r’ and postfix=’Y’
   sql_verbose: yes

   # cat /etc/pam.d/smtp
   # Soubor smtp
   auth sufficient pam_mysql.so user=uzivatel passwd=heslo host=localhost db=mail table=postfix_users usercolumn=email passwdcolumn=clear
   auth sufficient pam_mysql.so user=uzivatel passwd=heslo host=localhost db=mail table=postfix_users usercolumn=email passwdcolumn=crypt crypt=1 md5=y
   auth required pam_deny.so
   account sufficient pam_mysql.so user=uzivatel passwd=heslo host=localhost db=mail table=postfix_users usercolumn=email passwdcolumn=crypt [where=postfix=”Y”]
   account required pam_deny.so

   Opravdu již nemám nejmenší nápad, proto prosím o radu či nakopnutí, kudy dál postupovat. Nejraději bych vše snazal a nainstaloval znovu, to ale udělat nemohu – uživatelé by nebyli moc rádi.
   Díky…

  • 3 srpna, 2006 at 15:29
   Permalink

   Nainstaloval jsem greylist podle http://www.root.cz/clanky/greylisting-aneb-kladivo-na-spam/ a s klidem muzu rici ze to opravdu funguje. Skrz spamassassin mi posledni mesic prochazi cim dal vic viagry:-( za poslednich 6 hodin mi neprisla ani jedna a to bezne chodily tak 2 do hodiny..

  • 7 srpna, 2006 at 23:47
   Permalink

   Rada nebo nakopnutí? Asi bych zkusil zjistit jaký soubor a proč to vlastně nemůže najít (zkusit zapnout nějaký debug? použít strace?)…

  • 7 srpna, 2006 at 23:47
   Permalink

   Greylisting je prima, ale ne vždy jde použít 🙁

  • 27 srpna, 2006 at 10:30
   Permalink

   Diky chlape, mel jsem uplne stejnej problem. Pridal jsem radku a uz to funguje tak jak ma. Uz se s tim param 2 dny.

  • 10 září, 2006 at 09:25
   Permalink

   Potreboval bych poradit s Postfixem.
   Mam uzivatele definovene pres LDAP ale home ids se jim vytvari az pri prvnim pristupu. Je nejak mozne nastavit, aby se vatvoril i pri prvni pristupu pras imap(Dovecot) a pri prichodu prvni posty? Diky Jiri

  • 13 září, 2006 at 09:45
   Permalink

   Uživatelům zakládám domácí adresáře tak, že jim po založení účtu na stroji pošlu email. Maildrop má v pravidlech pravidlo pro kontrolu existence adresáře a v případě potřeby ho yaloží. Email se posílá automaticky z administračního rozhraní, kde zakládám uživatele.

  • 22 září, 2006 at 13:47
   Permalink

   Zdravím,
   nevíte někdo jak upravit (přeložit do češtiny) posfixovy emailový hlášení který se vrací při nedoručení emailu ?
   Díky

  • 24 září, 2006 at 20:23
   Permalink

   Myslím, že byses měl podívat do zdrojáků…

  • 16 listopadu, 2006 at 19:02
   Permalink

   Tak nevím ale asi mi tu někdo odstranil dotaz???

  • 16 listopadu, 2006 at 19:27
   Permalink

   Ten někdo jsem byl já.

  • 17 listopadu, 2006 at 18:36
   Permalink

   a pročpak se to stalo?Jestli jsem napsal něco špatně tak se omlouvám ale opravdu s tím potřebuju pomoci.

  • 16 března, 2007 at 12:29
   Permalink

   zkompilovat maildrop s podporou mysql?

  • 18 března, 2007 at 21:45
   Permalink

   Nový maildrop (verze 2) to již nepotřebuje, používá k tomu courier-authlib.

  • 21 března, 2007 at 09:46
   Permalink

   pardon na zaklade dotazu na mail, jsem to sem zrejme napsal blbe.. melo to byt nikoliv master.cf ale asi jsem mel na mysli main.cf a jde o radek:
   receive_override_options = no_address_mappings

  • 21 března, 2007 at 14:45
   Permalink

   no, tak ten tvoj riadok no_address_mappings bolo nakopnutie spravnym smerom 😉
   takze podla porekadla prve slovo plati druhe leti z gati ta opravujem:
   nie do main.cf, ale ako si predtym spravne uviedol do master.cf a rovno k AMAVISD-NEW treba pridat takyto riadok
   -o receive_override_options=no_address_mappings

   – tym sme povedali amavisu nech sa vykasle na aliasi a nebude to dorucovat 2x…

   KURNA KONECNE, drbkal som sa stym 3 dni kym som na to prisiel preco mi to zdvojuje 🙂

   Takze dakujem ti ze si to tu spomenul aj ze si mi odpisoval na majla 😉
   A tiez “SVACAovi” z tohto prispevku, kde som nasiel spravny zapis:
   http://www.abclinuxu.cz/forum/show/170562

   OK uz len zisti jak sa robi auto-odpoved 🙂

  • 22 března, 2007 at 08:27
   Permalink

   Jestli myslíš auto-odpověď jako třeba informaci o tom že jsi na dovolené a podobně, tak se podívej na program vacation.

  • 26 dubna, 2006 at 17:55
   Permalink

   Zdravim, prosim pomoc. Jiz nekolik dni se snazime s kolegou rozjet tuhle srandicku na debianu 3.1r1 sarge. A stale narazime na neuveritelnou chybu. Posta jde odesilat ze stroje, jde posilat na lokal, ale pokud chci poslat email z jineho stroje k nam tak podle logu postfixe se stane asi toto:

   Apr 26 17:48:56 xxxxx postfix/smtpd[20413]: connect from relay.xxxxx.net[212.90.165.8]
   Apr 26 17:48:56 xxxxx postfix/smtpd[20413]: NOQUEUE: reject: RCPT from relay.xxxxx.net[212.90.165.8]: 554 : Client host rejected: Access denied; from= to= proto=ESMTP helo=
   Apr 26 17:48:56 xxxxx postfix/smtpd[20413]: disconnect from relay.xxxx.net[212.90.165.8]

   kdyby nekdo vedel cim to muze byt tak prosim poradte…diky predem…

  • Pingback:Mailserver – Postfix, Dovecot a MySQL » BCVlog

  Comments are closed.