Instalace Debiana na Ultra 10

Protože jsem nikde nenašel prázdné CD, instaloval jsem Debian Sarge na Ultru 10 ze sítě, zde popíšu postup jak na to.

Pro instalaci ze sítě potřebujeme další počítač, který nám bude dělat boot server. Použil jsem notebook s nainstalovanou Fedorou Core 5.

Potřebný SW na instalačním serveru:

 • dhcp server (v FC5 je to balíček dhcp)
 • tftp server (balíček tftp-server, pro ladění se hodí i klient – balíček tftp)

Konfigurace DHCP serveru (/etc/dhcpd.conf):

authoritative;
ddns-update-style none;
allow booting;
allow bootp;

option domain-name "locnet";
option domain-name-servers 147.32.127.240;
option routers 192.168.0.1;

default-lease-time 14000;
max-lease-time 14000;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.11 192.168.0.20;
    group {
        use-host-decl-names true;
        next-server 192.168.0.10;
        filename "sparc64.img";

        host draslik {
            hardware ethernet 8:0:20:c6:8e:9f;
            fixed-address 192.168.0.13;
        }

    }
}

Konfigurace tftp serveru (/etc/xinet.d/tftp)

service tftp
{
    socket_type       = dgram
    protocol        = udp
    wait          = yes
    user          = root
    server         = /usr/sbin/in.tftpd
    server_args       = -s /tftpboot
    disable         = no
    per_source       = 11
    cps           = 100 2
    flags          = IPv4
}

Stáhněte si instalátor.

[23:18:18]-[/etc]-
[tsunami@vodik]$ wget -O /tftpboot/sparc64.img http://http.us.debian.org/debian/dists/stable/\
main/installer-sparc/current/images/sparc64/netboot/boot.img

[23:18:18]-[/etc]-
[tsunami@vodik]$ ls -la /tftpboot/sparc64.img
-rw-r--r – 1 root root 5510692 bře 7 2005 sparc64.img

Nahoďte xinetd a dhcp server a otestujte jestli je přes tftp dostupný soubor s instalátorem. K testu je vhodné použít program tftp:

[23:31:19]-[~]-
[tsunami@vodik]$ cd /tmp/

[23:33:38]-[/tmp]-
[tsunami@vodik]$ tftp localhost
tftp> get sparc64.img
tftp> 
[23:33:53]-[/tmp]-
[tsunami@vodik]$ ls -la sparc64.img 
-rw-rw-r – 1 tsunami tsunami 5510692 srp 6 23:33 sparc64.img

Nyní můžeme přistoupit k vlastní instalaci. Ultru nastartujte (pokud hned bootuje do OS, stiskněte STOP+A, více v článku OpenBoot Prompt) do OBP a nabootujte ze sítě:

boot net:dhcp

Pokud stroj ze sítě nenabootuje, mrkněte se na síť například pomocí programu tcpdump ať vidíte, jestli se vůbec ptá po IP adrese a podobně…

Pokud instalujete systém na sparče poprvé, tak mám pro vás pár poznámek. Bootloader se jmenuje SILO, umí toho trochu víc než LILO (například není po každé instalaci nového jádra potřeba spouštět silo). Při rozdělování disku nechte 3. partition přes celý disk. Nainstalujte si balíček sparc-utils, který obsahuje programy jako je prtconf, eeprom, audioctl nebo sparc32. Pokud se rozhodnete použít debian testing, tak jsem narazil na problémy s X (zmrzla celá mašina) a s klávesnící (jádro 2.6 nějak nerozumělo mé Sun Type 5 klávesnici). U Debianu Sarge (stable) a jádra 2.4.27 nepozoruji žádné problémy. Zvukárna používá modul cs4231, síťovka modul sunhme, grafika (ATI Technologies, Inc. 3D Rage Pro 215GP) v X používá driver ati a myš (Xka i gpm v consoli) funguje přes zařízení /dev/sunmouse.

Nějaké info ze stroje

V počítači mám v PCI přidaný jeden IDE řadič proti orig. sestavě kterou dodává SUN.


draslik:/proc# cat /proc/interrupts 
 0:  8370547 timer:dead
 4:   43695 su(mouse):7ea, ide2:7e0
 5:  2582097 eth0:7e1
 9:     5 su(kbd):7e9
 12:     0 serial(sab82532):7eb
 13:     0 cs4231:7e3
 14:   139657 cs4231:7e4
 15:     6 SABRE UE:7ee, SABRE CE:7ef, SABRE PCIERR:7f0, power:7e5

draslik:/etc/X11# cat /proc/cpuinfo 
cpu       : TI UltraSparc IIi (Sabre)
fpu       : UltraSparc IIi integrated FPU
promlib     : Version 3 Revision 31
prom      : 3.31.0
type      : sun4u
ncpus probed  : 1
ncpus active  : 1
Cpu0Bogo    : 878.18
Cpu0ClkTck   : 000000001a39de00
MMU Type    : Spitfire
draslik:/etc/X11# lspci -vm
Device: 00:00.0
Class: Host bridge
Vendor: Sun Microsystems Computer Corp.
Device: Ultra IIi

Device: 00:01.0
Class: PCI bridge
Vendor: Sun Microsystems Computer Corp.
Device: Simba Advanced PCI Bridge
Rev:  13

Device: 00:01.1
Class: PCI bridge
Vendor: Sun Microsystems Computer Corp.
Device: Simba Advanced PCI Bridge
Rev:  13

Device: 01:01.0
Class: Bridge
Vendor: Sun Microsystems Computer Corp.
Device: EBUS
Rev:  01

Device: 01:01.1
Class: Ethernet controller
Vendor: Sun Microsystems Computer Corp.
Device: Happy Meal
Rev:  01

Device: 01:02.0
Class: VGA compatible controller
Vendor: ATI Technologies Inc
Device: 3D Rage Pro 215GP
Rev:  5c

Device: 01:03.0
Class: IDE interface
Vendor: Silicon Image, Inc. (formerly CMD Technology Inc)
Device: PCI0646
SVendor:    Silicon Image, Inc. (formerly CMD Technology Inc)
SDevice:    PCI0646
Rev:  03
ProgIf: 8f

Device: 02:01.0
Class: RAID bus controller
Vendor: Silicon Image, Inc. (formerly CMD Technology Inc)
Device: PCI0649
SVendor:    Silicon Image, Inc. (formerly CMD Technology Inc)
SDevice:    PCI0649
Rev:  02
draslik:~# eeprom 
tpe-link-test?=true
scsi-initiator-id=7
keyboard-click?=false
keymap: data not available.
ttyb-rts-dtr-off=false
ttyb-ignore-cd=true
ttya-rts-dtr-off=false
ttya-ignore-cd=true
ttyb-mode=9600,8,n,1,-
ttya-mode=9600,8,n,1,-
pcia-probe-list=1,2,3,4
pcib-probe-list=1,2,3
mfg-mode=off
diag-level=min
#power-cycles=148
system-board-serial#: data not available.
system-board-date: data not available.
fcode-debug?=false
output-device=screen
input-device=keyboard
load-base=16384
boot-command=boot
auto-boot?=true
watchdog-reboot?=true
diag-file: data not available.
diag-device=/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a disk net
boot-file: data not available.
boot-device=/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a disk net
local-mac-address?=true
ansi-terminal?=true
screen-#columns=80
screen-#rows=34
silent-mode?=false
use-nvramrc?=false
nvramrc=." ChassisSerialNumber DRASLIK " cr
security-mode=none
security-password: data not available.
security-#badlogins=0
oem-logo: data not available.
oem-logo?=false
oem-banner=Zdenek Burda, http://www.zdenda.com
oem-banner?=true
hardware-revision: data not available.
last-hardware-update=2005091
diag-switch?=false
name=options

draslik:~# prtconf -p
System Configuration: Sun Microsystems sun4u
Memory size: 512 Megabytes
System Peripherals (PROM Nodes):

Node 'SUNW,Ultra-5_10'
  Node 'packages'
    Node 'terminal-emulator'
    Node 'deblocker'
    Node 'obp-tftp'
    Node 'disk-label'
    Node 'SUNW,builtin-drivers'
    Node 'sun-keyboard'
  Node 'chosen'
  Node 'openprom'
    Node 'client-services'
  Node 'options'
  Node 'aliases'
  Node 'memory'
  Node 'virtual-memory'
  Node 'pci'
    Node 'pci'
      Node 'ebus'
        Node 'auxio'
        Node 'power'
        Node 'SUNW,pll'
        Node 'se'
        Node 'su'
        Node 'su'
        Node 'ecpp'
        Node 'fdthree'
        Node 'eeprom'
        Node 'flashprom'
        Node 'SUNW,CS4231'
      Node 'network'
      Node 'SUNW,m64B'
      Node 'ide'
        Node 'disk'
        Node 'cdrom'
    Node 'pci'
      Node 'raid'
  Node 'SUNW,UltraSPARC-IIi'
draslik:~# dmesg
PROMLIB: Sun IEEE Boot Prom 3.31.0 2001/07/25 20:36
Linux version 2.4.27-2-sparc64 (root@gimli) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1 Mon Aug 22 21:07:44 UTC 2005
ARCH: SUN4U
Ethernet address: 08:00:20:c6:8e:9f
On node 0 totalpages: 64668
zone(0): 65441 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Found CPU 0 (node=f006d5cc,mid=0)
Found 1 CPU prom device tree node(s).
Kernel command line: root=/dev/hde1 ro
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 878.18 BogoMIPS
Memory: 511128k available (1880k kernel code, 296k data, 160k init) [fffff80000000000,000000001ff42000]
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 1048576 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 524288 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 8192 bytes)
Buffer cache hash table entries: 32768 (order: 5, 262144 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 524288 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: Probing for controllers.
PCI: Found SABRE, main regs at 000001fe00000000, wsync at 000001fe00001c20
SABRE: Shared PCI config space at 000001fe01000000
SABRE: DVMA at c0000000 [20000000]
PCI: Address space collision on region 6 [000001ff00080000:000001ff000fffff] of device PCI device 1095:0649
PCI-IRQ: Routing bus[ 2] slot[ 1] map[0] to INO[10]
PCI0(PBMA): Bus running at 33MHz
PCI-IRQ: Routing bus[ 1] slot[ 1] map[0] to INO[21]
PCI-IRQ: Routing bus[ 1] slot[ 2] map[0] to INO[0f]
PCI-IRQ: Routing bus[ 1] slot[ 3] map[0] to INO[20]
PCI0(PBMB): Bus running at 33MHz
ebus0: [auxio] [power] [SUNW,pll] [se] [su] [su] [ecpp] [fdthree] [eeprom] [flashprom] [SUNW,CS4231]
PCIO serial driver version 1.54
su(mouse) at 0x1fff13062f8 (irq = 4,7ea) is a 16550A
Sun Mouse-Systems mouse driver version 1.00
su(kbd) at 0x1fff13083f8 (irq = 9,7e9) is a 16550A
Sun TYPE 5 keyboard detected without keyclick
SAB82532 serial driver version 1.65
ttyS00 at 0x1fff1400000 (irq = 12,7eb) is a SAB82532 V3.2
ttyS01 at 0x1fff1400040 (irq = 12,7eb) is a SAB82532 V3.2
power: Control reg at 000001fff1724000 ... powerd running.
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
atyfb: 3D RAGE PRO (PQFP, PCI) [0x4750 rev 0x7c] 4M SGRAM, 14.31818 MHz XTAL, 230 MHz PLL, 100 Mhz MCLK, 100 Mhz XCLK
Console: switching to colour frame buffer device 160x64
fb0: ATY Mach64 frame buffer device on PCI
pty: 256 Unix98 ptys configured
rtc_init: no PC rtc found
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
CMD649: IDE controller at PCI slot 02:01.0
CMD649: chipset revision 2
CMD649: not 100% native mode: will probe irqs later
  ide0: BM-DMA at 0x1fe02000420-0x1fe02000427, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
  ide1: BM-DMA at 0x1fe02000428-0x1fe0200042f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
CMD646: IDE controller at PCI slot 01:03.0
CMD646: chipset revision 3
CMD646: chipset revision 0x03, MultiWord DMA Force Limited
CMD646: 100% native mode on irq 4,7e0
  ide2: BM-DMA at 0x1fe02c00020-0x1fe02c00027, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
  ide3: BM-DMA at 0x1fe02c00028-0x1fe02c0002f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
hde: ST39140A, ATA DISK drive
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
hdg: CRD-8322B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide2 at 0x1fe02c00000-0x1fe02c00007,0x1fe02c0000a on irq 4,7e0
ide3 at 0x1fe02c00010-0x1fe02c00017,0x1fe02c0001a on irq 4,7e0 (shared with ide2)
Partition check:
 hde:end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 0
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 2
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 4
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 6
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 8
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 10
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 12
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 14
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 0
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 2
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 4
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 6
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 8
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 10
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 12
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 14
 unable to read partition table
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb.c: registered new driver usbmouse
usbmouse.c: v1.6:USB HID Boot Protocol mouse driver
usb.c: registered new driver usbkbd
usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 2928 blocks [1 disk] into ram disk...done.
Freeing initrd memory: 2928k freed
VFS: Mounted root (cramfs filesystem).
Unimplemented SPARC system call 188
Unimplemented SPARC system call 188
Unimplemented SPARC system call 188
Unimplemented SPARC system call 188
Unimplemented SPARC system call 188
Unimplemented SPARC system call 188
hde: attached ide-disk driver.
hde: 17803440 sectors (9115 MB) w/448KiB Cache, CHS=17662/16/63, (U)DMA
 /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 p4
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding Swap: 488360k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide2(33,1), internal journal
hdg: attached ide-cdrom driver.
hdg: ATAPI 32X CD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide2(33,4), internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
sunhme.c:v2.01 26/Mar/2002 David S. Miller (davem@redhat.com)
eth0: HAPPY MEAL (PCI/CheerIO) 10/100BaseT Ethernet 08:00:20:c6:8e:9f 
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 22:24:32 Aug 22 2005
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
eth0: Link is up using internal transceiver at 100Mb/s, Full Duplex.
cdrom: open failed.
sunmouse: Successfully adjusted to 1200 baud.