Identity Manager 8 je venku

Vyšla osmá verze Identity Manageru, stáhnout si jí můžete z webu SUN Microstystem.

Tlustého klienta pro tvorbu workflow, formulářů, pravidel a editaci konfigurace najdete na webu Identity Manager IDE, kde jsou ke stažení moduly do NetBeans a Eclipse IDE.

Pár novinek:

  • Od verze 7.1.1 je možné používat vícehodnotové extended atributy uživatele
  • Zlepšila se práce s rolemi, rozšířily se jejich možnosti správy
  • Přibyla možnost automatického exportu dat z Identity Manageru do externích nástrojů
  • Pro provoz je třeba použít JDK5
  • Nově je možné spravovat Active Directory v režimu Application Mode (ADAM)
  • IdM Business Process Editor (BPE) končí, v IdM 9 už nebude.
  • Ve stavu po nainstalování bylo odebráno MetaView z administrátorského rozhraní IdM. Ale pokud ho chcete používat, protože jste ho používali v předchozích verzích, je to možné…
  • Upgrade na IdM 8 je možný pouze z verze 7.1.1, ze starších verzí to nejde napřímo, je třeba provést upgrade na více kroků (verzí)…

Role

Od poslední verze proběhlo několik změn v rolích. Bylo přepracováno uživatelské rozhraní pro správu rolí – je přehlednější, umožňuje snadné vyhledávání rolí. Role se nyní dělí na “Business Role”, “IT Role”, “Application”, “Asset”. Role nyní obsahují popisek (konečně!) takže si je můžete pořádně okomentovat. Je možné provádět update rolí u všech uživatelů, které mají danou roli. Role má definovatelného vlastníka/schvalovatele, je možné ji aktivovat a deaktivovat a snad by mělo fungovat dočasné přidělení a plánované přidělení od-do…

Administrační role definující oprávnění uživatelů v IdM zůstávají při starém.

Uživatelské rozhraní

Změnilo i uživatelské rozhraní, je jiná (lepší) správa rolí, u úloh spuštěných z webu se již neukazuje java applet (process diagram) s průběhem té úlohy (konečně, stejně jsem to často vypínal) – pokud to chcete, je možné zase ten applet zapnout. Zjednodušila se uživatelská přihlašovací stránka. Formulář pro změnu hesla je přehlednější. Konečně se umí SSH resource adaptér přihlašovat pomocí SSH klíčů!