Mailserver – Postfix, Dovecot a MySQL

Přibližně před šesti lety jsem publikoval článek o stavbě mailserveru “Mailserver – Postfix, IMAP, Maildrop a MySQL“, který byl docela úspěšný. V dnešní době je již dost zastaralý.  Již dost dlouho instaluji mailservery s využitím Postfix, Dovecot a MySQL nebo LDAP. Před měsícem jsem instaloval nový firemní mailserver a udělal jsem si pár poznámek k instalaci, které jsem přetavil do nového návodu.

Aktualizovaný návod na mailserver najdete na BCVlogu: Mailserver – Postfix, Dovecot a MySQL (zatím 1. díl – Postfix+Dovecot, brzy dopíšu i Amavis, ClamAV, Spamassasin a Roundcube).