Hledá se: Nový kolega – java programátor

Hledáme nového kolegu do týmu. Nejbližší popis pracovní pozice je “java programátor”, ale pouze s javou si u nás člověk nevystačí. Chce to mít vlastní hlavu a nebát se ji použít. Nechceme totiž programátora kterého budeme muset vodit za ručičku, ale člověka, kolegu, který nám bude partnerem. Bližší informace a kontakt je k nalezení na blog.bcvsolutions.eu.

Identity Manager 8.0 – Patch 2

Na serveru sunsolve.sun.com je dostupný patch 2 (139010-02) na IDM 8.0:

Patch Id: 139010-02

Keywords: identity manager 8.0.0.2 8.0.0.1 8.0

Summary: Identity Manager 8.0 Patch 2

Date: Sep/17/2008

Unbundled Product: Identity Manager

Unbundled Release: 8.0Relevant Architecture: all

BugId's fixed with this patch:

14995 15025 15389 15529 15576 15867 16643 16660 16911 17066 17213 17216 17240 17401 17443 17556 17739 17755
17781 17964 18110 18239 18241 18297 18329 18412 18417 18506 18509 18544 18578 18579 18746 18791 18854 18919
18932 18939 18972 18981 18986 19033 19036 19040 19042 19086 19100 19102 19134 19139 19177 19231 19241 19252
19267 19274 19280 19288 19291 19295 19297 19313 19358 19362 19366 19370 19395

Changes incorporated in this version:

15529 17556 17781 18412 19102 19134 19177 19231 19252 19267 19280 19288 19291 19295 19297 19313 19358 19362 19370 19395


Problem Description: 

15529	Error selecting users in Accounts Tab with forward/backwa...
17556	Gateway key is not updated when ScriptedGateway is the on...
17781	SortingTable parameter 'sortColumn' do not work and/or ca...
18412	OS/400 RA cannot use special characters in passwords
19102	Bug in IDM 7.x / 8.0 trace logging mechanism - trace fil...
19134	LDAP RA requests uniquemember when testing group membership
19177	RoleViewer does not allow String-valued resource attribut...
19231	Configuration parameter to prefer simple paging control
19252	Unable to unlock SAP user through IDM
19267	no "Save" button for Report Administrator capabilities
19297	Incomplete sentence in IDM 8.0 Install document
19313	passthrough authentication tests don't detect successful ...
19358	lhpwic.dll: two possible buffer overruns
19362	NDS create or edit resource object gives warning
19370	rpcrouter2 deprecation statement is ambiguous
19395	No error is thrown when changing the uid in the Red Hat L...
 
139010-XX History
=================
(from 139010-01)
14995	Allow for the ability to enable/disable BAPI calls on SAP HR
15025	'style' component property almost universally ignored
15389	ActiveSync: filter ldap subtrees by using changelog's targetDn attribute
15576	8.1PRD item 9.5.6.3 Support for RedHat Enterprise Linux 5 ( RHEL )
15867	Sybase Adapter reconciliation fails to alert that connection to db was switched
16643	A user must control Top (Regardless of capabilities assigned) to retrieve values into a Resource Account Index Report
16660	Support Exchange 2007
16911	Lex.Lim 	Domino errCode: '551' happens intermittently when calling WS_AgentRun
17066	edit user drastically slower with 7.1.1
17213	Add support for Lotus Domino/Notes 8
17216	Domino RA connection test causes Domino Server failure to start
17240	User Report contains 2 fields that are exactly the same
17401	using the force change flag with Solaris resources
17443	Securid gateway needs reconnection and test logic
17739	IdM does not recognize Domino aliased groups - errCode 551
17755	api (com.sun.idm.idmx.api.EmailUtil) throws a Null Pointer exception contrary to javadoc
17964	Dynamically assigning admin roles with a rule, login does not pass context as an argument
18110	PWSync does not send failure email if servlet URL is misconfigured
18239	IDM 7.1.1.1 / OracleERPResourceAdaptor / java.lang.NumberFormatException: For input string
18241	"delete before action" returns "Null response received from agent" on non 0 exit code
18297	AD User Form Sample needs to be updated for Exchange Server 2007
18329	SPE delegated admin unable to update spe end users
18417	DominoResourceAdapter not closing connections during getResourceObjects()
18506	Wrong interface login state values with the same user with multiple login forms
18509	Request to support relative URL's - SPE End User pages
18544	Add paging to Approvals page to reduce size of workitem query
18578	The Change My Password functionality *in the admin interface* does not respect the "RequiresChallenge" property.
18579	"The password may not be empty" error occurs whinin enabled 'RequiresChallenge' for 'Change User Password' in Admin Interface
18746	Exchange2007 memory leaks caused by calling XmlUtil::parseString()
18791	Memory leak in ResultItem::parseXml()
18854	Exchange 2007: When the exchange 2007 attribute is enabled on a resource, memory leaks occur performing certain actions
18919	PowerShellWrapper: memory leak and possible crash under high memory pressure
18932	IdM 7.1, IdM writes attributes to resource account although defined as read-only
18939	IdM 7.1, Identity/Lighthouse login module, Forgot Password gives error Missing value for required field "User ID"
18972	Allow exposing inherited invisible attributes
18981	Deleting a role that is contained does not throw an error
18986	Unable to query user roles with find user form
19033	Alleged Cross Site Scripting (CSS or XSS) vulnerability in IDM 7.1 Update 1
19036	Extended Attributes removed from role object during serialization when Schema absent
19040	mandatory text fields defined inside of BP field does not show *
19042	lhpwic.cpp: NPE possible when trying to send password change
19086	Contained Role Provisioning problem with JDK 1.6
19100	sysconfig.xml formatting breaks editing through the UI
19139	ADSI: memory leaks in the ADSI extension
19241	WSUser roleInfos not being set when user form is not refreshed
19274	WinLoginUtil: read from Uninitialized memory and memory leak
19280	CSRFguard from bug 16703 isn't working in user pages
19288	Netware NDS Pass-Through Authentication login succeeds with incorrect password
19291	NULL Password Pointers Aren't Guarded
19295	WindowsNT resource full reconcile fails and crashes gateway
19366	remove logging the password length for computer accounts

Identity Manager 8 je venku

Vyšla osmá verze Identity Manageru, stáhnout si jí můžete z webu SUN Microstystem.

Tlustého klienta pro tvorbu workflow, formulářů, pravidel a editaci konfigurace najdete na webu Identity Manager IDE, kde jsou ke stažení moduly do NetBeans a Eclipse IDE.

Pár novinek:

 • Od verze 7.1.1 je možné používat vícehodnotové extended atributy uživatele
 • Zlepšila se práce s rolemi, rozšířily se jejich možnosti správy
 • Přibyla možnost automatického exportu dat z Identity Manageru do externích nástrojů
 • Pro provoz je třeba použít JDK5
 • Nově je možné spravovat Active Directory v režimu Application Mode (ADAM)
 • IdM Business Process Editor (BPE) končí, v IdM 9 už nebude.
 • Ve stavu po nainstalování bylo odebráno MetaView z administrátorského rozhraní IdM. Ale pokud ho chcete používat, protože jste ho používali v předchozích verzích, je to možné…
 • Upgrade na IdM 8 je možný pouze z verze 7.1.1, ze starších verzí to nejde napřímo, je třeba provést upgrade na více kroků (verzí)…

Role

Od poslední verze proběhlo několik změn v rolích. Bylo přepracováno uživatelské rozhraní pro správu rolí – je přehlednější, umožňuje snadné vyhledávání rolí. Role se nyní dělí na “Business Role”, “IT Role”, “Application”, “Asset”. Role nyní obsahují popisek (konečně!) takže si je můžete pořádně okomentovat. Je možné provádět update rolí u všech uživatelů, které mají danou roli. Role má definovatelného vlastníka/schvalovatele, je možné ji aktivovat a deaktivovat a snad by mělo fungovat dočasné přidělení a plánované přidělení od-do…

Administrační role definující oprávnění uživatelů v IdM zůstávají při starém.

Uživatelské rozhraní

Změnilo i uživatelské rozhraní, je jiná (lepší) správa rolí, u úloh spuštěných z webu se již neukazuje java applet (process diagram) s průběhem té úlohy (konečně, stejně jsem to často vypínal) – pokud to chcete, je možné zase ten applet zapnout. Zjednodušila se uživatelská přihlašovací stránka. Formulář pro změnu hesla je přehlednější. Konečně se umí SSH resource adaptér přihlašovat pomocí SSH klíčů!

SJS Identity Manager – ladící stránky

Během nového nasazování a někdy i provozu Identity Manageru je třeba zjistit, co se zrovna uvnitř děje. K tomu je možné použít debuger (ať už BPE nebo NetBeans), zapnout si trasování nebo zobrazit různá počítadla volání.

Trasování

Trasování je možné zapnou tpřes stránku /idm/debug/, konkrétně /idm/debug/Show_Trace.jsp

“Počítadla”

 • Show Timings – /idm/debug/callTimer.jsp, /idm/debug/Show_Timings.jsp
 • JDBC info – /idm/debug/Show_JDBC.jsp
 • System Memory Summary – /idm/debug/Show_Memory.jsp
 • Gateway Debug Page – /idm/debug/Gateway.jsp
 • Velikost objektů v repository – /idm/debug/Show_Sizes.jsp

Převod formátu času z Winfows NT na UNIX a naopak

Windows NT čas je definován jako počet 100 nanosekundových tiků od 1. ledna 1601. UNIXový čas je definován jako počet vteřin od 1. ledna 1970. Mezi těmito daty je rozdíl 134774 dní (11 644 473 600 sekund).

Převod UNIXového času do Windows NT formátu: přičtěte 11644473600 a vznásobte 10000000.

Proč jsem toto řešil?

V Active Directory je informace o poslední změně hesla a informace o datu expirace uživatelskéhho účtu uvedena ve Windows NT formátu a pro rozumnou práci s těmito atributy v Identity Manageru nám připadl jako vhodnější formát UNIXový formát.