Bash jako webový prohlížeč

Stažení titulní stránky www.abclinuxu.cz v bashi:

(echo -e "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n" 1>&3 & cat 0<&3) \
3<>/dev/tcp/www.abclinuxu.cz/80 | \
(read i; while [ "$(echo $i | tr -d '\r')" != "" ]; do read i; done; cat)

případně je možné použít i tento postup:

exec 3<>/dev/tcp/www.abclinuxu.cz/80
echo -e "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n">&3
cat < &3