Editace metadat v PDF

Potřebovali jsme změnit metadata v hotovém PDF, postup je následující:

Nejprve získáme stávající metadata z PDF do souboru metadata.txt:

pdftk SOUBOR.pdf dump_data output metadata.txt

Výstup by měl mít následující strukturu. Pokud vám některá položka schází, klidně si ji tam doplňte. Čeština se zapisuje přes html entity.

InfoKey: Creator
InfoValue: Zdenek Burda
InfoKey: Author
InfoValue: Zdenek Burda
InfoKey: Title
InfoValue: Testovaci PDF dokument
InfoKey: Producer
InfoValue: Zdenek Burda
InfoKey: Subject
InfoValue: Testovaci PDF dokument
InfoKey: ModDate
InfoValue: D:20070420110004
InfoKey: CreationDate
InfoValue: D:20070420110004
PdfID0: 28bf4e5e4e758a416404e56fffa18
PdfID1: 28bf4e5e4e758a416404e56fffa18
NumberOfPages: 3

Soubor s metadaty upravte podle potřeby a aktualizujte PDF dokument:

pdftk SOUBOR.pdf update_info metadata.txt output SOUBOR-novy.pdf

Pokud chcete používat češtinu, musíte pracovat s HTML entitama. Převodník mezi znakem a html entitou najdete http://mlha.cz/unicode/utf8.php.

Comments are closed.