XFS: Defragmentace

Souborový systém, který velmi často zaplňuji skoro po okraj, asi docela trpí a nějakou tu údržbu by si zasloužil. Pouštím z něj několik virtuálních mašin ve vmware, každou chvíli vytvářím nové a staré mažu.

Velmi často se setkávám s tvrzením, že v Linuxu není třeba defragmentovat souborový systém, že se FS stará sám o optimální uložení dat, ale autoři XFS mají asi jiný názor. Delší dobu používám XFS, který nástroj na defragmentaci nabízí.

Na počítači mám Debian stable, nástroje (nejen) na defragmentaci XFS jsou v balíčku xfsprogs (program xfs_db) a xfsdump (program xfs_fsr).

Defragmentace probíhá na připojeném systému za plného běhu operačního systému.

Jak hodně je fragmentován souborový systém zjistíte pomocí nástroje xfs_db:

vodik:~# xfs_db -r /dev/sda4 
xfs_db> frag
actual 192628, ideal 156918, fragmentation factor 18.54%
xfs_db> 

Vlastní defragmentaci proveďte nástrojem xfs_fsr:

vodik:~# xfs_fsr -v /dev/sda4
/home start inode=0
ino=70199
extents before:5 after:3 DONE ino=70199
ino=70200
ino=70200 already fully defragmented.
ino=95661
...

Comments are closed.