Nokia E50, O2 a GPRS

Konfigurace systému pro připojení na Internet přes GPRS na Nokii E50 s využitím pppd.

Nastavení modrého zubu:

vodik:~# cat /etc/bluetooth/rfcomm.conf
rfcomm0 {
    bind yes;
    device 00:18:8D:66:C2:B2;
    channel 2;
    comment "Nokia E50";
}

Konfigurace pppd a chat:

vodik:~# cat /etc/ppp/peers/gprs
/dev/rfcomm0 115200
crtscts
nodetach
noauth
connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/gprs-on'
noipdefault
local
novj
novjccomp
nobsdcomp
disconnect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/gprs-off'
defaultroute
usepeerdns
lock
debug
vodik:~# cat /etc/ppp/peers/gprs-on
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT "NO CARRIER"
ABORT VOICE
ABORT "NO DIALTONE"
""
'\rATZ' OK
ATX1 OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK
"ATD*99***1#" CONNECT
vodik:~# cat /etc/ppp/peers/gprs-off
"" "\K"
"" "+++ath"

Připojení:

vodik:~# pppd call gprs

Odpojení: zabití pppd

Comments are closed.