Nokia E50 – přenos souborů z/do počítače – USB

Nokia E50 umí fungovat jako mass storage zařízení, takže do ní stačí píchnout nějakou MikroSD kartu a po připojení USB kabelem, který je dodán v příslušenství, a zvolení správného režimu na telefonu (režim Přenos dat, pozor, telefon se přepne do offline režimu!) můžete přimountovat zařízení. Použijte souborový systém vfat, na kartě nejsou oddíly.

vodik:/media# lsusb 
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 
Bus 001 Device 002: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 
Bus 004 Device 005: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. 
Bus 004 Device 004: ID 0483:2016 SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 
Bus 003 Device 007: ID 0421:04ca Nokia Mobile Phones 
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 

vodik:/media# fdisk -l

Disk /dev/sda: 100.0 GB, 100030242816 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 12921 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     20   151168+ 83 Linux
/dev/sda2       21    2794  20971440  83 Linux
/dev/sda3      2795    3349   4195800  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4      3350    12921  72364320  83 Linux

Disk /dev/sdb: 2040 MB, 2040402432 bytes
63 heads, 62 sectors/track, 1020 cylinders
Units = cylinders of 3906 * 512 = 1999872 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System

vodik:/media# file -s /dev/sdb
/dev/sdb: x86 boot sector